19:56   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Marko MINIĆ
Reg. broj: 384
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 176.56
Ukupno oborenih pinova: 15890
Prosek osvojenih poena: 1.56
Najveći game: 234
Najmanji game: 118
Pozicija na rang listi BSS: 34
Odigrano gejmova: 90

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-22.1 162 2 BC Bowling Stones - Sombor
-22.2 163 2 BC Bowling Stones - Sombor
-22.3 210 3 BC Bowling Stones - Sombor
-22.4 157 2 BC Bowling Stones - Sombor
-11.1 168 2 BC Colosseum - Zemun
-11.2 178 2 BC Colosseum - Zemun
-11.3 118 0 BC Colosseum - Zemun
-11.4 162 2 BC Colosseum - Zemun
1.1 161 2 BC Kolosej - Delta City
1.2 204 3 BC Kolosej - Delta City
1.3 150 2 BC Kolosej - Delta City
1.4 189 2 BC Kolosej - Delta City
2.1 160 0 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 224 4 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 146 0 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 188 2 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 147 0 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 166 0 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 195 2 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 190 2 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 160 2 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 175 2 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 206 3 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 202 3 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 169 2 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 156 2 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 216 3 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 192 2 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 194 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 170 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 169 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 158 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 184 2 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 234 4 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 169 2 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 203 3 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 186 2 BC Colosseum - Zemun
10.2 171 1 BC Colosseum - Zemun
10.3 154 0 BC Colosseum - Zemun
10.4 201 3 BC Colosseum - Zemun
11.1 182 2 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 158 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 176 2 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 181 2 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 124 0 BC Colosseum - Zemun
12.2 147 0 BC Colosseum - Zemun
12.3 182 2 BC Colosseum - Zemun
12.4 170 0 BC Colosseum - Zemun
13.1 156 0 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 222 4 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 182 2 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 164 2 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 170 2 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 151 2 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 170 2 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 175 0 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 183 2 BC Colosseum - Zemun
15.2 150 0 BC Colosseum - Zemun
15.3 158 0 BC Colosseum - Zemun
16.1 167 2 BC Bowling Stones - Sombor
16.2 214 3 BC Bowling Stones - Sombor
16.3 159 0 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 178 0 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 194 2 BC Kolosej - Ušće
17.2 202 3 BC Kolosej - Ušće
17.3 126 0 BC Kolosej - Ušće
17.4 222 2 BC Kolosej - Ušće
18.1 192 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 194 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 154 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 180 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 181 2 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 159 0 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 157 0 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 171 2 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 207 3 BC Kolosej - Ušće
20.2 161 0 BC Kolosej - Ušće
20.3 232 2 BC Kolosej - Ušće
20.4 180 0 BC Kolosej - Ušće
21.1 178 2 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 194 2 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 191 1 BC Bowling Stones - Sombor
23.1 179 2 BC Bowling Stones - Sombor
23.2 181 2 BC Bowling Stones - Sombor
23.3 186 2 BC Bowling Stones - Sombor
23.4 183 2 BC Bowling Stones - Sombor
25.1 181 2 BC Bowling Stones - Sombor
25.2 159 2 BC Bowling Stones - Sombor
25.3 152 0 BC Bowling Stones - Sombor
25.4 168 2 BC Bowling Stones - Sombor