19:44   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Gašpar MATARIĆ
Reg. broj: 386
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 153.87
Ukupno oborenih pinova: 6924
Prosek osvojenih poena: 0.80
Najveći game: 208
Najmanji game: 103
Pozicija na rang listi BSS: 107
Odigrano gejmova: 45

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
1.1 126 0 BC Kolosej - Delta City
1.2 153 2 BC Kolosej - Delta City
1.3 139 2 BC Kolosej - Delta City
1.4 147 2 BC Kolosej - Delta City
2.1 148 0 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 139 0 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 152 0 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 178 2 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 109 0 BC Colosseum - Zemun
3.2 194 2 BC Colosseum - Zemun
3.3 166 2 BC Colosseum - Zemun
3.4 208 3 BC Colosseum - Zemun
4.1 200 3 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 180 2 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 162 2 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 161 2 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 156 0 BC Kolosej - Delta City
6.2 147 2 BC Kolosej - Delta City
6.3 119 2 BC Kolosej - Delta City
6.4 167 0 BC Kolosej - Delta City
7.1 132 0 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 172 2 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 188 2 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 192 2 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 150 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 177 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 171 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 149 0 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 162 0 BC Colosseum - Zemun
12.2 160 0 BC Colosseum - Zemun
12.3 178 2 BC Colosseum - Zemun
12.4 137 0 BC Colosseum - Zemun
13.4 145 0 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 119 0 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 123 0 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 136 0 BC Colosseum - Zemun
15.2 130 0 BC Colosseum - Zemun
22.1 151 0 BC Colosseum - Zemun
22.2 142 0 BC Colosseum - Zemun
22.3 168 0 BC Colosseum - Zemun
22.4 140 0 BC Colosseum - Zemun
24.1 164 0 BC Kolosej - Ušće
24.2 135 0 BC Kolosej - Ušće
24.3 149 0 BC Kolosej - Ušće
24.4 103 0 BC Kolosej - Ušće