08:28   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Mladen AĆIMOVIĆ
Reg. broj: 15
Tim: WBB
Pol: muško
Prosečan game: 171.55
Ukupno oborenih pinova: 13038
Prosek osvojenih poena: 0.97
Najveći game: 230
Najmanji game: 124
Pozicija na rang listi BSS: 53
Odigrano gejmova: 76

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-7.1 180 2 BC Colosseum - Zemun
-7.2 179 2 BC Colosseum - Zemun
-7.3 178 0 BC Colosseum - Zemun
-7.4 124 0 BC Colosseum - Zemun
1.1 185 2 BC Colosseum - Zemun
1.2 134 0 BC Colosseum - Zemun
1.3 167 2 BC Colosseum - Zemun
1.4 178 0 BC Colosseum - Zemun
2.1 203 3 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 166 0 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 197 2 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 182 2 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 165 0 BC Colosseum - Zemun
3.4 173 0 BC Colosseum - Zemun
4.1 160 0 BC Kolosej - Delta City
4.2 197 2 BC Kolosej - Delta City
4.3 197 2 BC Kolosej - Delta City
4.4 188 2 BC Kolosej - Delta City
5.1 163 2 BC Colosseum - Zemun
5.2 148 2 BC Colosseum - Zemun
5.3 190 2 BC Colosseum - Zemun
5.4 156 2 BC Colosseum - Zemun
7.1 201 1 BC Colosseum - Zemun
7.2 192 0 BC Colosseum - Zemun
7.3 178 0 BC Colosseum - Zemun
7.4 176 0 BC Colosseum - Zemun
8.1 163 2 BC Colosseum - Zemun
8.2 152 0 BC Colosseum - Zemun
8.3 168 0 BC Colosseum - Zemun
8.4 162 0 BC Colosseum - Zemun
9.1 156 0 BC Colosseum - Zemun
9.2 175 0 BC Colosseum - Zemun
9.3 192 2 BC Colosseum - Zemun
9.4 192 0 BC Colosseum - Zemun
10.1 230 4 BC Colosseum - Zemun
10.2 130 0 BC Colosseum - Zemun
10.3 190 2 BC Colosseum - Zemun
10.4 142 0 BC Colosseum - Zemun
11.1 155 0 BC Colosseum - Zemun
11.2 151 0 BC Colosseum - Zemun
11.3 167 0 BC Colosseum - Zemun
11.4 159 0 BC Colosseum - Zemun
12.1 179 2 BC Kolosej - Delta City
12.2 182 0 BC Kolosej - Delta City
12.3 159 2 BC Kolosej - Delta City
12.4 169 0 BC Kolosej - Delta City
13.1 189 0 BC Colosseum - Zemun
13.2 182 2 BC Colosseum - Zemun
13.3 166 0 BC Colosseum - Zemun
13.4 134 0 BC Colosseum - Zemun
14.1 157 0 BC Colosseum - Zemun
14.2 146 0 BC Colosseum - Zemun
14.3 180 2 BC Colosseum - Zemun
14.4 151 2 BC Colosseum - Zemun
15.1 198 2 BC Colosseum - Zemun
15.2 196 2 BC Colosseum - Zemun
15.3 155 0 BC Colosseum - Zemun
15.4 172 2 BC Colosseum - Zemun
16.1 180 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 169 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 146 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 157 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 168 0 BC Colosseum - Zemun
17.2 152 0 BC Colosseum - Zemun
17.3 206 3 BC Colosseum - Zemun
17.4 181 2 BC Colosseum - Zemun
18.1 170 2 BC Kolosej - Ušće
18.2 187 0 BC Kolosej - Ušće
18.3 158 0 BC Kolosej - Ušće
18.4 171 2 BC Kolosej - Ušće
19.1 174 1 BC Colosseum - Zemun
19.2 180 2 BC Colosseum - Zemun
19.3 184 2 BC Colosseum - Zemun
19.4 173 0 BC Colosseum - Zemun
21.3 181 2 BC Colosseum - Zemun
21.4 145 0 BC Colosseum - Zemun