00:58   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Jovo MILOVANOVIĆ
Reg. broj: 309
Tim: VOŽDOVAC
Pol: muško
Prosečan game: 160.84
Ukupno oborenih pinova: 14476
Prosek osvojenih poena: 0.72
Najveći game: 210
Najmanji game: 113
Pozicija na rang listi BSS: 93
Odigrano gejmova: 90

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-25.1 133 0 BC Colosseum - Zemun
-25.2 175 2 BC Colosseum - Zemun
-25.3 135 0 BC Colosseum - Zemun
-25.4 181 0 BC Colosseum - Zemun
-23.1 117 0 BC Kolosej - Ušće
-23.2 198 2 BC Kolosej - Ušće
-23.3 151 0 BC Kolosej - Ušće
-23.4 162 0 BC Kolosej - Ušće
-22.1 135 0 BC Bowling Stones - Sombor
-22.2 167 0 BC Bowling Stones - Sombor
-22.3 193 0 BC Bowling Stones - Sombor
-22.4 186 2 BC Bowling Stones - Sombor
-21.1 165 2 BC Colosseum - Zemun
-21.2 135 0 BC Colosseum - Zemun
-21.3 156 0 BC Colosseum - Zemun
-21.4 126 0 BC Colosseum - Zemun
-20.1 123 0 BC Colosseum - Zemun
-20.2 157 0 BC Colosseum - Zemun
-20.3 143 0 BC Colosseum - Zemun
-20.4 145 0 BC Colosseum - Zemun
-19.1 144 0 BC Kolosej - Ušće
-19.2 145 0 BC Kolosej - Ušće
-19.3 146 0 BC Kolosej - Ušće
-19.4 155 0 BC Kolosej - Ušće
-18.1 137 0 BC Colosseum - Zemun
-18.2 146 0 BC Colosseum - Zemun
-18.3 165 0 BC Colosseum - Zemun
-18.4 177 0 BC Colosseum - Zemun
-17.1 165 0 BC Colosseum - Zemun
-17.2 199 0 BC Colosseum - Zemun
-17.3 146 0 BC Colosseum - Zemun
-17.4 167 2 BC Colosseum - Zemun
-16.1 150 0 BC Colosseum - Zemun
-16.2 156 0 BC Colosseum - Zemun
-16.3 200 1 BC Colosseum - Zemun
-16.4 182 0 BC Colosseum - Zemun
-15.1 147 0 BC Colosseum - Zemun
-15.2 160 0 BC Colosseum - Zemun
-15.3 187 2 BC Colosseum - Zemun
-15.4 163 0 BC Colosseum - Zemun
-14.1 190 2 BC Kolosej - Delta City
-14.2 145 0 BC Kolosej - Delta City
-14.3 113 0 BC Kolosej - Delta City
-13.1 193 2 BC Colosseum - Zemun
-13.2 155 0 BC Colosseum - Zemun
-13.3 128 0 BC Colosseum - Zemun
-13.4 117 0 BC Colosseum - Zemun
-11.1 154 0 BC Colosseum - Zemun
-11.2 180 1 BC Colosseum - Zemun
-11.3 171 2 BC Colosseum - Zemun
-11.4 181 2 BC Colosseum - Zemun
-10.1 190 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
-10.2 178 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
-10.3 147 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
-10.4 187 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
-9.1 138 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
-9.2 191 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
-9.3 168 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
-9.4 169 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
-8.1 210 3 BC Kolosej - Ušće
-8.2 192 0 BC Kolosej - Ušće
-8.3 145 0 BC Kolosej - Ušće
-8.4 176 0 BC Kolosej - Ušće
-7.1 124 0 BC Colosseum - Zemun
-7.2 159 0 BC Colosseum - Zemun
-7.3 199 2 BC Colosseum - Zemun
-7.4 173 2 BC Colosseum - Zemun
-6.1 163 0 BC Colosseum - Zemun
-6.2 134 0 BC Colosseum - Zemun
-6.3 147 0 BC Colosseum - Zemun
-6.4 180 2 BC Colosseum - Zemun
-5.1 164 0 BC Kolosej - Delta City
-5.2 156 0 BC Kolosej - Delta City
-5.3 179 2 BC Kolosej - Delta City
-4.1 148 2 BC Colosseum - Zemun
-4.2 173 2 BC Colosseum - Zemun
-4.3 143 0 BC Colosseum - Zemun
-4.4 169 2 BC Colosseum - Zemun
-3.1 199 2 BC Kolosej - Ušće
-3.2 175 2 BC Kolosej - Ušće
-3.3 179 2 BC Kolosej - Ušće
-3.4 144 2 BC Kolosej - Ušće
-2.1 150 0 BC Colosseum - Zemun
-2.2 154 2 BC Colosseum - Zemun
-2.3 177 2 BC Colosseum - Zemun
-2.4 137 2 BC Colosseum - Zemun
-1.1 158 2 BC Colosseum - Zemun
-1.2 150 0 BC Colosseum - Zemun
-1.3 174 2 BC Colosseum - Zemun
-1.4 130 2 BC Colosseum - Zemun