23:42   10.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Milan GALIĆ
Reg. broj: 21
Tim: MINOTTI
Pol: muško
Prosečan game: 178.26
Ukupno oborenih pinova: 11052
Prosek osvojenih poena: 1.53
Najveći game: 226
Najmanji game: 130
Pozicija na rang listi BSS: 28
Odigrano gejmova: 62

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
1.1 220 4 BC Kolosej - Ušće
1.2 160 2 BC Kolosej - Ušće
1.3 170 2 BC Kolosej - Ušće
1.4 182 2 BC Kolosej - Ušće
2.1 180 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 226 4 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 182 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 158 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 163 0 BC Kolosej - Ušće
3.4 152 2 BC Kolosej - Ušće
4.1 192 2 BC Colosseum - Zemun
4.2 159 0 BC Colosseum - Zemun
4.3 180 2 BC Colosseum - Zemun
4.4 175 2 BC Colosseum - Zemun
5.1 156 0 BC Kolosej - Ušće
5.2 178 2 BC Kolosej - Ušće
5.3 189 0 BC Kolosej - Ušće
5.4 160 0 BC Kolosej - Ušće
6.1 203 3 BC Kolosej - Ušće
6.2 191 2 BC Kolosej - Ušće
6.3 197 2 BC Kolosej - Ušće
6.4 193 2 BC Kolosej - Ušće
7.1 157 0 BC Colosseum - Zemun
7.2 198 2 BC Colosseum - Zemun
7.3 156 0 BC Colosseum - Zemun
7.4 142 0 BC Colosseum - Zemun
8.1 161 2 BC Kolosej - Ušće
8.2 166 0 BC Kolosej - Ušće
8.3 214 3 BC Kolosej - Ušće
8.4 148 2 BC Kolosej - Ušće
9.1 182 2 BC Colosseum - Zemun
9.2 174 0 BC Colosseum - Zemun
9.3 208 3 BC Colosseum - Zemun
9.4 221 4 BC Colosseum - Zemun
10.1 182 0 BC Kolosej - Ušće
10.2 164 2 BC Kolosej - Ušće
10.3 193 2 BC Kolosej - Ušće
10.4 130 0 BC Kolosej - Ušće
11.1 217 3 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 165 2 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 159 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 192 2 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 161 0 BC Kolosej - Ušće
12.3 166 2 BC Kolosej - Ušće
12.4 183 2 BC Kolosej - Ušće
13.1 205 3 BC Kolosej - Delta City
13.2 172 2 BC Kolosej - Delta City
13.3 180 1 BC Kolosej - Delta City
13.4 198 2 BC Kolosej - Delta City
14.1 177 0 BC Kolosej - Ušće
14.2 185 0 BC Kolosej - Ušće
14.3 152 2 BC Kolosej - Ušće
14.4 195 2 BC Kolosej - Ušće
16.3 194 2 BC Colosseum - Zemun
16.4 175 0 BC Colosseum - Zemun
17.1 175 2 BC Kolosej - Ušće
17.2 174 2 BC Kolosej - Ušće
17.3 156 0 BC Kolosej - Ušće
17.4 167 0 BC Kolosej - Ušće
18.4 148 2 BC Kolosej - Ušće
24.3 192 2 BC Kolosej - Ušće
24.4 202 3 BC Kolosej - Ušće