23:58   10.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Vladimir ŠTRBAC
Reg. broj: 243
Tim: MINOTTI
Pol: muško
Prosečan game: 192.57
Ukupno oborenih pinova: 17716
Prosek osvojenih poena: 1.96
Najveći game: 268
Najmanji game: 138
Pozicija na rang listi BSS: 11
Odigrano gejmova: 92

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-3.1 162 2 BC Kolosej - Ušće
-3.2 154 0 BC Kolosej - Ušće
-3.3 184 0 BC Kolosej - Ušće
-3.4 214 3 BC Kolosej - Ušće
1.1 199 2 BC Kolosej - Ušće
1.2 163 2 BC Kolosej - Ušće
1.3 236 4 BC Kolosej - Ušće
1.4 227 4 BC Kolosej - Ušće
2.1 159 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 182 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 210 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 187 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 193 0 BC Kolosej - Ušće
3.2 199 2 BC Kolosej - Ušće
3.3 226 4 BC Kolosej - Ušće
3.4 180 2 BC Kolosej - Ušće
4.1 182 2 BC Colosseum - Zemun
4.2 238 4 BC Colosseum - Zemun
4.3 207 3 BC Colosseum - Zemun
4.4 232 4 BC Colosseum - Zemun
5.1 207 3 BC Kolosej - Ušće
5.2 177 0 BC Kolosej - Ušće
5.3 222 2 BC Kolosej - Ušće
5.4 178 0 BC Kolosej - Ušće
6.1 162 0 BC Kolosej - Ušće
6.2 199 2 BC Kolosej - Ušće
6.3 182 2 BC Kolosej - Ušće
6.4 255 5 BC Kolosej - Ušće
7.1 178 0 BC Colosseum - Zemun
7.2 192 2 BC Colosseum - Zemun
7.3 259 5 BC Colosseum - Zemun
7.4 220 4 BC Colosseum - Zemun
8.1 220 4 BC Kolosej - Ušće
8.2 189 2 BC Kolosej - Ušće
8.3 224 4 BC Kolosej - Ušće
8.4 268 6 BC Kolosej - Ušće
9.1 216 3 BC Colosseum - Zemun
9.2 231 4 BC Colosseum - Zemun
9.3 186 0 BC Colosseum - Zemun
9.4 253 5 BC Colosseum - Zemun
11.1 178 2 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 157 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 153 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 167 2 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 192 2 BC Kolosej - Ušće
12.2 174 0 BC Kolosej - Ušće
12.3 214 3 BC Kolosej - Ušće
12.4 194 2 BC Kolosej - Ušće
13.1 173 2 BC Kolosej - Delta City
13.2 147 0 BC Kolosej - Delta City
13.3 217 3 BC Kolosej - Delta City
13.4 150 0 BC Kolosej - Delta City
15.1 212 3 BC Kolosej - Ušće
15.2 228 4 BC Kolosej - Ušće
15.3 205 3 BC Kolosej - Ušće
15.4 156 0 BC Kolosej - Ušće
16.1 177 0 BC Colosseum - Zemun
16.2 169 0 BC Colosseum - Zemun
16.3 172 0 BC Colosseum - Zemun
16.4 243 5 BC Colosseum - Zemun
17.1 164 2 BC Kolosej - Ušće
17.2 257 5 BC Kolosej - Ušće
17.3 159 2 BC Kolosej - Ušće
17.4 202 3 BC Kolosej - Ušće
18.1 201 1 BC Kolosej - Ušće
18.2 161 0 BC Kolosej - Ušće
18.3 230 4 BC Kolosej - Ušće
18.4 207 3 BC Kolosej - Ušće
19.1 171 0 BC Colosseum - Zemun
19.2 140 0 BC Colosseum - Zemun
19.3 180 2 BC Colosseum - Zemun
19.4 183 2 BC Colosseum - Zemun
20.1 165 2 BC Kolosej - Ušće
20.2 192 2 BC Kolosej - Ušće
20.3 208 3 BC Kolosej - Ušće
20.4 198 0 BC Kolosej - Ušće
21.1 192 2 BC Kolosej - Delta City
21.2 149 2 BC Kolosej - Delta City
21.3 148 0 BC Kolosej - Delta City
21.4 203 3 BC Kolosej - Delta City
22.1 164 0 BC Kolosej - Ušće
22.2 161 0 BC Kolosej - Ušće
22.3 184 0 BC Kolosej - Ušće
22.4 156 0 BC Kolosej - Ušće
24.1 177 2 BC Kolosej - Ušće
24.2 215 3 BC Kolosej - Ušće
24.3 236 4 BC Kolosej - Ušće
24.4 176 0 BC Kolosej - Ušće
25.1 209 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.2 211 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.3 149 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.4 138 0 BC Fun - Bačko Dušanovo