16:37   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Dragana Petrović
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: žensko (HENDIKEP: +8)
Prosečan game: 187.47
Ukupno oborenih pinova: 8811
Najveći game: 232
Najmanji game: 141
Pozicija na rang listi BSS: 2
Odigrano gejmova: 47

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.3 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 213 BC Kolosej - Ušće
2.2 222 BC Kolosej - Ušće
2.3 181 BC Kolosej - Ušće
3.1 194 BC Žabac - Pinki
3.2 195 BC Žabac - Pinki
3.3 197 BC Žabac - Pinki
4.1 167 BC Žabac - Pinki
4.2 179 BC Žabac - Pinki
5.1 202 BC Žabac - Pinki
5.2 211 BC Žabac - Pinki
5.3 154 BC Žabac - Pinki
6.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 169 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 207 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 195 BC Žabac - Pinki
7.2 232 BC Žabac - Pinki
7.3 182 BC Žabac - Pinki
8.1 205 BC Žabac - Pinki
8.2 190 BC Žabac - Pinki
8.3 202 BC Žabac - Pinki
9.1 169 BC Žabac - Pinki
9.2 223 BC Žabac - Pinki
9.3 169 BC Žabac - Pinki
10.1 152 BC Žabac - Pinki
10.2 183 BC Žabac - Pinki
10.3 165 BC Žabac - Pinki
11.1 211 BC Colosseum - Zemun
11.2 197 BC Colosseum - Zemun
11.3 222 BC Colosseum - Zemun
13.1 167 BC Žabac - Pinki
13.2 187 BC Žabac - Pinki
13.3 184 BC Žabac - Pinki
15.1 199 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 141 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 159 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 188 BC Žabac - Pinki
16.2 157 BC Žabac - Pinki
16.3 169 BC Žabac - Pinki
18.1 219 BC Žabac - Pinki
18.2 181 BC Žabac - Pinki
18.3 177 BC Žabac - Pinki
20.1 179 BC Žabac - Pinki
20.2 198 BC Žabac - Pinki
20.3 185 BC Žabac - Pinki