15:54   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Nenad Stojiljković
Reg. broj: 0
Tim: SIRMIUM
Pol: muško
Prosečan game: 173.76
Ukupno oborenih pinova: 5908
Najveći game: 243
Najmanji game: 118
Pozicija na rang listi BSS: 23
Odigrano gejmova: 34

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 202 BC Kolosej - Ušće
2.2 179 BC Kolosej - Ušće
2.3 160 BC Kolosej - Ušće
3.1 205 BC Kolosej - Ušće
3.2 139 BC Kolosej - Ušće
3.3 182 BC Kolosej - Ušće
4.1 214 BC Kolosej - Ušće
4.2 243 BC Kolosej - Ušće
4.3 212 BC Kolosej - Ušće
5.1 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 183 BC Kolosej - Ušće
6.2 169 BC Kolosej - Ušće
6.3 182 BC Kolosej - Ušće
8.2 205 BC Kolosej - Ušće
8.3 192 BC Kolosej - Ušće
9.1 155 BC Žabac - Pinki
9.2 123 BC Žabac - Pinki
10.1 179 BC Kolosej - Ušće
10.2 184 BC Kolosej - Ušće
10.3 185 BC Kolosej - Ušće
13.1 156 BC Colosseum - Zemun
13.2 140 BC Colosseum - Zemun
13.3 157 BC Colosseum - Zemun
15.1 179 BC Colosseum - Zemun
15.2 118 BC Colosseum - Zemun
15.3 133 BC Colosseum - Zemun
16.1 180 BC Kolosej - Ušće
16.2 170 BC Kolosej - Ušće
16.3 177 BC Kolosej - Ušće
20.1 159 BC Kolosej - Ušće
20.2 190 BC Kolosej - Ušće
20.3 142 BC Kolosej - Ušće