16:21   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Milan Zlatar
Reg. broj: 0
Tim: SIRMIUM
Pol: muško
Prosečan game: 154.03
Ukupno oborenih pinova: 4929
Najveći game: 222
Najmanji game: 113
Pozicija na rang listi BSS: 54
Odigrano gejmova: 32

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.2 158 BC Kolosej - Ušće
3.1 184 BC Kolosej - Ušće
3.2 168 BC Kolosej - Ušće
3.3 137 BC Kolosej - Ušće
7.1 162 BC Kolosej - Ušće
7.2 189 BC Kolosej - Ušće
7.3 145 BC Kolosej - Ušće
8.1 144 BC Kolosej - Ušće
8.2 157 BC Kolosej - Ušće
8.3 168 BC Kolosej - Ušće
9.1 181 BC Žabac - Pinki
9.2 158 BC Žabac - Pinki
9.3 163 BC Žabac - Pinki
10.1 131 BC Kolosej - Ušće
10.2 149 BC Kolosej - Ušće
10.3 169 BC Kolosej - Ušće
11.1 138 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 131 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 121 BC Kolosej - Ušće
12.2 159 BC Kolosej - Ušće
12.3 154 BC Kolosej - Ušće
13.1 128 BC Colosseum - Zemun
13.2 166 BC Colosseum - Zemun
13.3 161 BC Colosseum - Zemun
14.1 144 BC Žabac - Pinki
14.2 157 BC Žabac - Pinki
14.3 127 BC Žabac - Pinki
15.3 146 BC Colosseum - Zemun
17.1 222 BC Kolosej - Ušće
17.2 113 BC Kolosej - Ušće
17.3 132 BC Kolosej - Ušće