17:42   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Bertalan Puškaš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 184.33
Ukupno oborenih pinova: 9401
Najveći game: 255
Najmanji game: 130
Pozicija na rang listi BSS: 5
Odigrano gejmova: 51

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.3 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 170 BC Kolosej - Ušće
4.2 146 BC Kolosej - Ušće
4.3 171 BC Kolosej - Ušće
5.1 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 140 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 249 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 160 BC Žabac - Pinki
8.2 218 BC Žabac - Pinki
8.3 180 BC Žabac - Pinki
9.1 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 209 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 166 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 200 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 214 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 223 BC Kolosej - Ušće
12.2 234 BC Kolosej - Ušće
12.3 158 BC Kolosej - Ušće
13.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 140 BC Colosseum - Zemun
14.2 147 BC Colosseum - Zemun
14.3 188 BC Colosseum - Zemun
15.1 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 227 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 255 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 191 BC Žabac - Pinki
16.2 147 BC Žabac - Pinki
16.3 186 BC Žabac - Pinki
17.1 229 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 237 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 180 BC Žabac - Pinki
18.2 130 BC Žabac - Pinki
18.3 177 BC Žabac - Pinki
19.1 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 203 BC Fun - Bačko Dušanovo