17:12   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Mladen Aćimović
Reg. broj: 0
Tim: KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 182.45
Ukupno oborenih pinova: 10947
Najveći game: 241
Najmanji game: 139
Pozicija na rang listi BSS: 7
Odigrano gejmova: 60

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 177 BC Žabac - Pinki
1.2 178 BC Žabac - Pinki
1.3 204 BC Žabac - Pinki
2.1 188 BC Žabac - Pinki
2.2 177 BC Žabac - Pinki
2.3 190 BC Žabac - Pinki
3.1 139 BC Žabac - Pinki
3.2 241 BC Žabac - Pinki
3.3 171 BC Žabac - Pinki
4.1 162 BC Žabac - Pinki
4.2 170 BC Žabac - Pinki
4.3 189 BC Žabac - Pinki
5.1 169 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 164 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 147 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 171 BC Žabac - Pinki
6.2 144 BC Žabac - Pinki
6.3 212 BC Žabac - Pinki
7.1 188 BC Kolosej - Ušće
7.2 164 BC Kolosej - Ušće
7.3 156 BC Kolosej - Ušće
8.1 180 BC Colosseum - Zemun
8.2 160 BC Colosseum - Zemun
8.3 185 BC Colosseum - Zemun
9.1 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 226 BC Žabac - Pinki
10.2 166 BC Žabac - Pinki
10.3 155 BC Žabac - Pinki
11.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 160 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 189 BC Žabac - Pinki
12.2 180 BC Žabac - Pinki
12.3 220 BC Žabac - Pinki
13.1 190 BC Kolosej - Ušće
13.2 199 BC Kolosej - Ušće
13.3 217 BC Kolosej - Ušće
14.1 194 BC Žabac - Pinki
14.2 203 BC Žabac - Pinki
14.3 189 BC Žabac - Pinki
15.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 172 BC Žabac - Pinki
16.2 181 BC Žabac - Pinki
16.3 191 BC Žabac - Pinki
17.1 148 BC Žabac - Pinki
17.2 205 BC Žabac - Pinki
17.3 166 BC Žabac - Pinki
18.1 202 BC Žabac - Pinki
18.2 193 BC Žabac - Pinki
18.3 199 BC Žabac - Pinki
19.1 171 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 169 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 200 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 205 BC Žabac - Pinki
20.2 166 BC Žabac - Pinki
20.3 183 BC Žabac - Pinki