16:00   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Vladimir Vesić
Reg. broj: 0
Tim: KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 179.10
Ukupno oborenih pinova: 10746
Najveći game: 226
Najmanji game: 144
Pozicija na rang listi BSS: 11
Odigrano gejmova: 60

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 207 BC Žabac - Pinki
1.2 200 BC Žabac - Pinki
1.3 204 BC Žabac - Pinki
2.1 226 BC Žabac - Pinki
2.2 178 BC Žabac - Pinki
2.3 171 BC Žabac - Pinki
3.1 212 BC Žabac - Pinki
3.2 174 BC Žabac - Pinki
3.3 165 BC Žabac - Pinki
4.1 176 BC Žabac - Pinki
4.2 189 BC Žabac - Pinki
4.3 215 BC Žabac - Pinki
5.1 194 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 158 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 183 BC Žabac - Pinki
6.2 144 BC Žabac - Pinki
6.3 160 BC Žabac - Pinki
7.1 191 BC Kolosej - Ušće
7.2 175 BC Kolosej - Ušće
7.3 157 BC Kolosej - Ušće
8.1 173 BC Colosseum - Zemun
8.2 200 BC Colosseum - Zemun
8.3 179 BC Colosseum - Zemun
9.1 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 177 BC Žabac - Pinki
10.2 206 BC Žabac - Pinki
10.3 205 BC Žabac - Pinki
11.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 191 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 165 BC Žabac - Pinki
12.2 171 BC Žabac - Pinki
12.3 169 BC Žabac - Pinki
13.1 167 BC Kolosej - Ušće
13.2 182 BC Kolosej - Ušće
13.3 199 BC Kolosej - Ušće
14.1 153 BC Žabac - Pinki
14.2 155 BC Žabac - Pinki
14.3 158 BC Žabac - Pinki
15.1 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 168 BC Žabac - Pinki
16.2 158 BC Žabac - Pinki
16.3 180 BC Žabac - Pinki
17.1 172 BC Žabac - Pinki
17.2 177 BC Žabac - Pinki
17.3 172 BC Žabac - Pinki
18.1 210 BC Žabac - Pinki
18.2 212 BC Žabac - Pinki
18.3 202 BC Žabac - Pinki
19.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 148 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 147 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 155 BC Žabac - Pinki
20.2 169 BC Žabac - Pinki
20.3 181 BC Žabac - Pinki