21:38   01.06.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Predrag Lukovac
Reg. broj: 0
Tim: KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 176.65
Ukupno oborenih pinova: 9539
Najveći game: 214
Najmanji game: 129
Pozicija na rang listi BSS: 15
Odigrano gejmova: 54

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 179 BC Žabac - Pinki
2.2 165 BC Žabac - Pinki
2.3 214 BC Žabac - Pinki
3.1 193 BC Žabac - Pinki
3.2 194 BC Žabac - Pinki
3.3 166 BC Žabac - Pinki
4.1 129 BC Žabac - Pinki
4.2 160 BC Žabac - Pinki
4.3 160 BC Žabac - Pinki
5.1 139 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 184 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 171 BC Kolosej - Ušće
7.2 159 BC Kolosej - Ušće
7.3 194 BC Kolosej - Ušće
8.1 167 BC Colosseum - Zemun
8.2 140 BC Colosseum - Zemun
8.3 188 BC Colosseum - Zemun
9.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 208 BC Žabac - Pinki
10.2 164 BC Žabac - Pinki
10.3 170 BC Žabac - Pinki
11.1 165 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 201 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 160 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 156 BC Žabac - Pinki
12.2 176 BC Žabac - Pinki
12.3 167 BC Žabac - Pinki
13.1 189 BC Kolosej - Ušće
13.2 210 BC Kolosej - Ušće
13.3 163 BC Kolosej - Ušće
14.1 165 BC Žabac - Pinki
14.2 214 BC Žabac - Pinki
14.3 180 BC Žabac - Pinki
15.1 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 201 BC Žabac - Pinki
16.2 166 BC Žabac - Pinki
16.3 200 BC Žabac - Pinki
17.1 172 BC Žabac - Pinki
17.2 171 BC Žabac - Pinki
17.3 183 BC Žabac - Pinki
18.1 159 BC Žabac - Pinki
18.2 166 BC Žabac - Pinki
18.3 173 BC Žabac - Pinki
19.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 188 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 173 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 196 BC Žabac - Pinki
20.2 205 BC Žabac - Pinki
20.3 147 BC Žabac - Pinki