16:55   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Marko Janjić
Reg. broj: 0
Tim: ČISTOĆA
Pol: muško
Prosečan game: 174.66
Ukupno oborenih pinova: 8209
Najveći game: 224
Najmanji game: 125
Pozicija na rang listi BSS: 21
Odigrano gejmova: 47

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 163 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 143 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 125 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 192 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 176 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 184 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 189 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 183 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 170 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 207 BC Žabac - Pinki
7.2 183 BC Žabac - Pinki
7.3 190 BC Žabac - Pinki
8.1 181 BC Kolosej - Ušće
8.2 191 BC Kolosej - Ušće
8.3 169 BC Kolosej - Ušće
9.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 160 BC Colosseum - Zemun
10.2 169 BC Colosseum - Zemun
10.3 136 BC Colosseum - Zemun
11.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 192 BC Žabac - Pinki
12.2 152 BC Žabac - Pinki
12.3 192 BC Žabac - Pinki
13.1 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 200 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 171 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 191 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 212 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 188 BC Žabac - Pinki
16.2 224 BC Žabac - Pinki
16.3 170 BC Žabac - Pinki
17.1 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 177 BC Žabac - Pinki
18.2 191 BC Žabac - Pinki
19.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 164 BC Bowling Stones - Sombor