17:21   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Oliver Lađarević
Reg. broj: 0
Tim: ČISTOĆA
Pol: muško
Prosečan game: 168.76
Ukupno oborenih pinova: 5738
Najveći game: 246
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 30
Odigrano gejmova: 34

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 188 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 135 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 200 BC Bowling Stones - Sombor
3.2 184 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 128 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 170 BC Kolosej - Ušće
4.2 169 BC Kolosej - Ušće
6.1 165 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 145 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 144 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 181 BC Žabac - Pinki
7.2 160 BC Žabac - Pinki
7.3 159 BC Žabac - Pinki
10.1 182 BC Colosseum - Zemun
10.2 186 BC Colosseum - Zemun
10.3 246 BC Colosseum - Zemun
11.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 183 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 180 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 147 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 165 BC Žabac - Pinki
16.2 131 BC Žabac - Pinki
17.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 146 BC Žabac - Pinki
18.3 147 BC Žabac - Pinki
19.3 179 BC Bowling Stones - Sombor