17:20   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Predrag Drajer
Reg. broj: 0
Tim: CLUB 300
Pol: muško
Prosečan game: 174.13
Ukupno oborenih pinova: 8358
Najveći game: 236
Najmanji game: 136
Pozicija na rang listi BSS: 22
Odigrano gejmova: 48

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 236 BC Colosseum - Zemun
2.2 158 BC Colosseum - Zemun
2.3 205 BC Colosseum - Zemun
3.1 212 BC Kolosej - Ušće
3.2 157 BC Kolosej - Ušće
3.3 148 BC Kolosej - Ušće
4.1 149 BC Kolosej - Ušće
4.2 166 BC Kolosej - Ušće
4.3 163 BC Kolosej - Ušće
5.1 186 BC Žabac - Pinki
5.2 139 BC Žabac - Pinki
5.3 161 BC Žabac - Pinki
6.1 147 BC Žabac - Pinki
6.2 161 BC Žabac - Pinki
6.3 220 BC Žabac - Pinki
7.1 144 BC Kolosej - Ušće
7.2 200 BC Kolosej - Ušće
7.3 178 BC Kolosej - Ušće
8.1 181 BC Kolosej - Ušće
8.2 136 BC Kolosej - Ušće
9.1 163 BC Kolosej - Ušće
9.2 200 BC Kolosej - Ušće
9.3 165 BC Kolosej - Ušće
10.1 170 BC Kolosej - Ušće
10.2 214 BC Kolosej - Ušće
10.3 147 BC Kolosej - Ušće
11.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 156 BC Kolosej - Ušće
12.2 159 BC Kolosej - Ušće
12.3 194 BC Kolosej - Ušće
13.1 185 BC Kolosej - Ušće
13.2 178 BC Kolosej - Ušće
13.3 165 BC Kolosej - Ušće
14.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 220 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 153 BC Kolosej - Ušće
16.2 195 BC Kolosej - Ušće
16.3 154 BC Kolosej - Ušće
17.1 202 BC Kolosej - Ušće
17.2 199 BC Kolosej - Ušće
17.3 200 BC Kolosej - Ušće
18.3 157 BC Kolosej - Ušće
20.1 156 BC Kolosej - Ušće
20.2 162 BC Kolosej - Ušće
20.3 174 BC Kolosej - Ušće