16:52   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Marko Minić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 173.29
Ukupno oborenih pinova: 8318
Najveći game: 214
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 24
Odigrano gejmova: 48

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 188 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 143 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 160 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 149 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 204 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.2 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 140 BC Žabac - Pinki
4.2 168 BC Žabac - Pinki
4.3 168 BC Žabac - Pinki
5.1 162 BC Colosseum - Zemun
5.2 177 BC Colosseum - Zemun
5.3 182 BC Colosseum - Zemun
6.1 147 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 179 BC Kolosej - Ušće
7.2 128 BC Kolosej - Ušće
7.3 179 BC Kolosej - Ušće
8.1 188 BC Kolosej - Ušće
8.2 156 BC Kolosej - Ušće
8.3 202 BC Kolosej - Ušće
9.1 166 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 172 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 181 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 153 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 200 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 190 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 214 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 188 BC Žabac - Pinki
13.2 189 BC Žabac - Pinki
13.3 191 BC Žabac - Pinki
14.1 168 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 171 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 187 BC Kolosej - Ušće
16.2 165 BC Kolosej - Ušće
16.3 158 BC Kolosej - Ušće
17.1 194 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 149 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 197 BC Bowling Stones - Sombor