22:33   01.06.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Milan Galić
Reg. broj: 0
Tim: KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 175.13
Ukupno oborenih pinova: 7005
Najveći game: 236
Najmanji game: 133
Pozicija na rang listi BSS: 19
Odigrano gejmova: 40

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 200 BC Žabac - Pinki
2.2 174 BC Žabac - Pinki
2.3 153 BC Žabac - Pinki
3.1 223 BC Žabac - Pinki
3.2 167 BC Žabac - Pinki
3.3 211 BC Žabac - Pinki
4.1 139 BC Žabac - Pinki
4.2 186 BC Žabac - Pinki
4.3 205 BC Žabac - Pinki
6.1 174 BC Žabac - Pinki
6.2 180 BC Žabac - Pinki
6.3 173 BC Žabac - Pinki
7.1 192 BC Kolosej - Ušće
7.2 159 BC Kolosej - Ušće
7.3 194 BC Kolosej - Ušće
8.1 144 BC Colosseum - Zemun
8.2 133 BC Colosseum - Zemun
8.3 179 BC Colosseum - Zemun
10.1 182 BC Žabac - Pinki
10.2 149 BC Žabac - Pinki
10.3 201 BC Žabac - Pinki
11.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 155 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 153 BC Žabac - Pinki
12.2 236 BC Žabac - Pinki
12.3 167 BC Žabac - Pinki
13.1 178 BC Kolosej - Ušće
13.2 144 BC Kolosej - Ušće
13.3 167 BC Kolosej - Ušće
16.1 173 BC Žabac - Pinki
16.2 155 BC Žabac - Pinki
16.3 149 BC Žabac - Pinki
18.3 173 BC Žabac - Pinki
19.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 182 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 156 BC Žabac - Pinki
20.2 204 BC Žabac - Pinki
20.3 199 BC Žabac - Pinki