17:41   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Nemanja Sarić
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 174.69
Ukupno oborenih pinova: 9084
Najveći game: 219
Najmanji game: 126
Pozicija na rang listi BSS: 20
Odigrano gejmova: 52

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 216 BC Kolosej - Ušće
2.2 186 BC Kolosej - Ušće
3.1 171 BC Žabac - Pinki
3.2 181 BC Žabac - Pinki
3.3 138 BC Žabac - Pinki
4.1 164 BC Žabac - Pinki
4.2 219 BC Žabac - Pinki
4.3 157 BC Žabac - Pinki
5.1 196 BC Žabac - Pinki
5.2 137 BC Žabac - Pinki
5.3 173 BC Žabac - Pinki
6.1 163 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 146 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 139 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 193 BC Žabac - Pinki
7.3 196 BC Žabac - Pinki
8.1 175 BC Žabac - Pinki
8.2 205 BC Žabac - Pinki
9.1 181 BC Žabac - Pinki
9.2 148 BC Žabac - Pinki
9.3 178 BC Žabac - Pinki
11.1 182 BC Colosseum - Zemun
11.2 147 BC Colosseum - Zemun
11.3 195 BC Colosseum - Zemun
12.1 165 BC Kolosej - Ušće
12.2 155 BC Kolosej - Ušće
12.3 185 BC Kolosej - Ušće
13.1 201 BC Žabac - Pinki
13.2 126 BC Žabac - Pinki
14.1 184 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 166 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 136 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 188 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 183 BC Žabac - Pinki
16.2 174 BC Žabac - Pinki
16.3 180 BC Žabac - Pinki
17.1 194 BC Žabac - Pinki
17.2 184 BC Žabac - Pinki
17.3 189 BC Žabac - Pinki
18.1 180 BC Žabac - Pinki
18.2 200 BC Žabac - Pinki
18.3 147 BC Žabac - Pinki
19.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.1 164 BC Žabac - Pinki
20.2 191 BC Žabac - Pinki
20.3 200 BC Žabac - Pinki