20:09   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Milan Vučković
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 173.60
Ukupno oborenih pinova: 7812
Najveći game: 233
Najmanji game: 135
Pozicija na rang listi BSS: 44
Odigrano gejmova: 45

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
4.3 184 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 153 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 162 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 214 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 175 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 200 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 185 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 192 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 181 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 157 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 192 BC Žabac - Pinki
10.2 139 BC Žabac - Pinki
10.3 205 BC Žabac - Pinki
10.4 172 BC Žabac - Pinki
10.5 192 BC Žabac - Pinki
10.6 169 BC Žabac - Pinki
11.1 146 BC Kolosej - Ušće
11.2 165 BC Kolosej - Ušće
11.3 163 BC Kolosej - Ušće
11.4 138 BC Kolosej - Ušće
12.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 181 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 213 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 233 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 167 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 177 BC Colosseum - Zemun
13.2 172 BC Colosseum - Zemun
13.3 175 BC Colosseum - Zemun
13.4 156 BC Colosseum - Zemun
13.5 150 BC Colosseum - Zemun
15.1 158 BC Kolosej - Ušće
15.2 142 BC Kolosej - Ušće
15.3 178 BC Kolosej - Ušće
15.4 183 BC Kolosej - Ušće
15.5 189 BC Kolosej - Ušće
15.6 168 BC Kolosej - Ušće
19.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 135 BC Bowling Stones - Sombor
23.1 163 BC Bowling Stones - Sombor
23.2 157 BC Bowling Stones - Sombor