18:51   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Milan Trkulja
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 191.58
Ukupno oborenih pinova: 15518
Najveći game: 248
Najmanji game: 148
Pozicija na rang listi BSS: 3
Odigrano gejmova: 81

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 174 BC Žabac - Pinki
1.2 177 BC Žabac - Pinki
1.3 193 BC Žabac - Pinki
1.4 183 BC Žabac - Pinki
1.5 169 BC Žabac - Pinki
1.6 185 BC Žabac - Pinki
2.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 204 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 170 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 212 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 177 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 243 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 195 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 173 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 182 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 185 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 224 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 148 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 190 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 216 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 189 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 211 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 189 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 174 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 161 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 247 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 177 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 197 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 244 BC Žabac - Pinki
10.2 184 BC Žabac - Pinki
10.3 161 BC Žabac - Pinki
10.4 202 BC Žabac - Pinki
10.5 181 BC Žabac - Pinki
10.6 163 BC Žabac - Pinki
12.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 246 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 235 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 201 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 206 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 204 BC Colosseum - Zemun
13.2 166 BC Colosseum - Zemun
13.3 168 BC Colosseum - Zemun
13.4 182 BC Colosseum - Zemun
13.5 203 BC Colosseum - Zemun
13.6 216 BC Colosseum - Zemun
14.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 204 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 183 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 187 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 224 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 159 BC Bowling Stones - Sombor
19.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 200 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 194 BC Bowling Stones - Sombor
20.2 224 BC Bowling Stones - Sombor
20.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
20.4 225 BC Bowling Stones - Sombor
20.5 160 BC Bowling Stones - Sombor
20.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
21.1 192 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 216 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 199 BC Bowling Stones - Sombor
21.4 167 BC Bowling Stones - Sombor
21.5 182 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 162 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
22.2 248 BC Bowling Stones - Sombor
22.3 192 BC Bowling Stones - Sombor
22.4 230 BC Bowling Stones - Sombor
22.5 174 BC Bowling Stones - Sombor
22.6 183 BC Bowling Stones - Sombor
23.1 225 BC Bowling Stones - Sombor
23.2 178 BC Bowling Stones - Sombor
23.3 211 BC Bowling Stones - Sombor
23.4 178 BC Bowling Stones - Sombor
23.5 188 BC Bowling Stones - Sombor
23.6 157 BC Bowling Stones - Sombor