19:24   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Nedeljko Tolić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 174.54
Ukupno oborenih pinova: 17105
Najveći game: 253
Najmanji game: 126
Pozicija na rang listi BSS: 37
Odigrano gejmova: 98

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 156 BC Žabac - Pinki
1.2 173 BC Žabac - Pinki
1.3 149 BC Žabac - Pinki
1.4 178 BC Žabac - Pinki
1.5 157 BC Žabac - Pinki
1.6 173 BC Žabac - Pinki
2.3 144 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 173 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 184 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 154 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 202 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 176 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 144 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 181 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 210 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 202 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 187 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 187 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 142 BC Kolosej - Ušće
6.2 168 BC Kolosej - Ušće
6.3 178 BC Kolosej - Ušće
6.4 168 BC Kolosej - Ušće
6.5 196 BC Kolosej - Ušće
6.6 180 BC Kolosej - Ušće
7.1 154 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 196 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 194 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 203 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 156 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 174 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 192 BC Žabac - Pinki
8.2 191 BC Žabac - Pinki
8.3 212 BC Žabac - Pinki
8.4 189 BC Žabac - Pinki
8.5 179 BC Žabac - Pinki
8.6 151 BC Žabac - Pinki
9.1 215 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 191 BC Žabac - Pinki
10.2 185 BC Žabac - Pinki
10.3 182 BC Žabac - Pinki
10.4 165 BC Žabac - Pinki
10.5 211 BC Žabac - Pinki
10.6 192 BC Žabac - Pinki
11.1 160 BC Kolosej - Ušće
11.2 155 BC Kolosej - Ušće
11.5 164 BC Kolosej - Ušće
11.6 177 BC Kolosej - Ušće
12.3 138 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 133 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 200 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 185 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 167 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 156 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 168 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 186 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 148 BC Kolosej - Ušće
15.2 150 BC Kolosej - Ušće
15.5 158 BC Kolosej - Ušće
15.6 181 BC Kolosej - Ušće
17.1 189 BC Colosseum - Zemun
17.2 169 BC Colosseum - Zemun
17.3 176 BC Colosseum - Zemun
17.4 157 BC Colosseum - Zemun
17.5 214 BC Colosseum - Zemun
17.6 161 BC Colosseum - Zemun
18.1 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 253 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 209 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 141 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.4 150 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 179 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 150 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 165 BC Bowling Stones - Sombor
20.2 155 BC Bowling Stones - Sombor
20.5 179 BC Bowling Stones - Sombor
20.6 147 BC Bowling Stones - Sombor
21.1 201 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 155 BC Bowling Stones - Sombor
21.5 148 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 183 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 150 BC Bowling Stones - Sombor
22.2 201 BC Bowling Stones - Sombor
22.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
22.4 194 BC Bowling Stones - Sombor
22.5 126 BC Bowling Stones - Sombor
22.6 196 BC Bowling Stones - Sombor
23.4 161 BC Bowling Stones - Sombor
23.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
23.6 185 BC Bowling Stones - Sombor