18:03   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Goran Videkanić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 173.22
Ukupno oborenih pinova: 13684
Najveći game: 216
Najmanji game: 125
Pozicija na rang listi BSS: 45
Odigrano gejmova: 79

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 169 BC Žabac - Pinki
1.2 179 BC Žabac - Pinki
1.3 172 BC Žabac - Pinki
1.4 148 BC Žabac - Pinki
1.5 188 BC Žabac - Pinki
1.6 181 BC Žabac - Pinki
2.1 125 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 145 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 141 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 150 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 173 BC Kolosej - Ušće
6.2 187 BC Kolosej - Ušće
6.3 203 BC Kolosej - Ušće
6.4 168 BC Kolosej - Ušće
6.5 163 BC Kolosej - Ušće
6.6 216 BC Kolosej - Ušće
7.1 154 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 153 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 203 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 195 BC Žabac - Pinki
8.2 171 BC Žabac - Pinki
8.3 183 BC Žabac - Pinki
8.4 169 BC Žabac - Pinki
8.5 191 BC Žabac - Pinki
8.6 151 BC Žabac - Pinki
9.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 140 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 193 BC Žabac - Pinki
11.3 194 BC Kolosej - Ušće
11.4 169 BC Kolosej - Ušće
11.5 161 BC Kolosej - Ušće
11.6 181 BC Kolosej - Ušće
12.1 188 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 161 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 180 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 214 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 170 BC Colosseum - Zemun
13.5 209 BC Colosseum - Zemun
13.6 171 BC Colosseum - Zemun
14.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 149 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 156 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 152 BC Kolosej - Ušće
15.4 213 BC Kolosej - Ušće
15.5 180 BC Kolosej - Ušće
15.6 169 BC Kolosej - Ušće
17.3 196 BC Colosseum - Zemun
17.4 183 BC Colosseum - Zemun
17.5 173 BC Colosseum - Zemun
17.6 191 BC Colosseum - Zemun
18.1 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 197 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 157 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 153 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 176 BC Bowling Stones - Sombor
20.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
20.4 147 BC Bowling Stones - Sombor
21.4 138 BC Bowling Stones - Sombor
22.4 193 BC Bowling Stones - Sombor
22.5 178 BC Bowling Stones - Sombor
22.6 200 BC Bowling Stones - Sombor
23.1 201 BC Bowling Stones - Sombor
23.2 155 BC Bowling Stones - Sombor
23.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
23.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
23.5 171 BC Bowling Stones - Sombor
23.6 181 BC Bowling Stones - Sombor