19:48   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Viktor Bujdošo
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 174.25
Ukupno oborenih pinova: 14114
Najveći game: 259
Najmanji game: 110
Pozicija na rang listi BSS: 39
Odigrano gejmova: 81

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 167 BC Žabac - Pinki
1.2 147 BC Žabac - Pinki
1.3 168 BC Žabac - Pinki
1.4 185 BC Žabac - Pinki
1.5 167 BC Žabac - Pinki
1.6 190 BC Žabac - Pinki
2.1 160 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 202 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 192 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 200 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 204 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 173 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 144 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 172 BC Kolosej - Ušće
6.2 204 BC Kolosej - Ušće
6.3 200 BC Kolosej - Ušće
6.4 166 BC Kolosej - Ušće
6.5 167 BC Kolosej - Ušće
6.6 128 BC Kolosej - Ušće
7.1 217 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 134 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 194 BC Žabac - Pinki
8.2 193 BC Žabac - Pinki
8.3 178 BC Žabac - Pinki
8.4 176 BC Žabac - Pinki
8.5 179 BC Žabac - Pinki
8.6 171 BC Žabac - Pinki
9.1 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 146 BC Žabac - Pinki
10.3 183 BC Žabac - Pinki
10.4 172 BC Žabac - Pinki
10.5 205 BC Žabac - Pinki
10.6 178 BC Žabac - Pinki
11.1 179 BC Kolosej - Ušće
11.2 191 BC Kolosej - Ušće
11.3 161 BC Kolosej - Ušće
11.4 190 BC Kolosej - Ušće
11.5 164 BC Kolosej - Ušće
11.6 166 BC Kolosej - Ušće
13.1 134 BC Colosseum - Zemun
13.2 191 BC Colosseum - Zemun
13.3 153 BC Colosseum - Zemun
13.6 190 BC Colosseum - Zemun
15.1 172 BC Kolosej - Ušće
15.2 179 BC Kolosej - Ušće
15.3 226 BC Kolosej - Ušće
15.4 211 BC Kolosej - Ušće
17.1 187 BC Colosseum - Zemun
17.2 196 BC Colosseum - Zemun
17.3 204 BC Colosseum - Zemun
17.4 163 BC Colosseum - Zemun
17.5 209 BC Colosseum - Zemun
17.6 121 BC Colosseum - Zemun
18.1 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 201 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 191 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 233 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 110 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 137 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 167 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 259 BC Bowling Stones - Sombor
20.2 181 BC Bowling Stones - Sombor
20.3 159 BC Bowling Stones - Sombor
20.4 183 BC Bowling Stones - Sombor
21.1 194 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 183 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 138 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 122 BC Bowling Stones - Sombor
22.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
22.3 147 BC Bowling Stones - Sombor
23.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
23.2 160 BC Bowling Stones - Sombor
23.3 159 BC Bowling Stones - Sombor