00:26   21.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Branko Kobal
Reg. broj: 0
Tim: SIRMIUM
Pol: muško
Prosečan game: 190.68
Ukupno oborenih pinova: 21737
Najveći game: 267
Najmanji game: 131
Pozicija na rang listi BSS: 4
Odigrano gejmova: 114

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 215 BC Kolosej - Ušće
1.2 235 BC Kolosej - Ušće
1.3 180 BC Kolosej - Ušće
1.4 213 BC Kolosej - Ušće
1.5 215 BC Kolosej - Ušće
1.6 159 BC Kolosej - Ušće
2.1 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 181 BC Kolosej - Ušće
3.2 238 BC Kolosej - Ušće
3.3 223 BC Kolosej - Ušće
3.4 234 BC Kolosej - Ušće
3.5 169 BC Kolosej - Ušće
3.6 224 BC Kolosej - Ušće
4.1 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 209 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 200 BC Kolosej - Ušće
6.2 131 BC Kolosej - Ušće
6.3 161 BC Kolosej - Ušće
6.4 162 BC Kolosej - Ušće
6.5 180 BC Kolosej - Ušće
6.6 175 BC Kolosej - Ušće
7.1 195 BC Žabac - Pinki
7.2 186 BC Žabac - Pinki
7.3 157 BC Žabac - Pinki
7.4 177 BC Žabac - Pinki
7.5 153 BC Žabac - Pinki
7.6 224 BC Žabac - Pinki
8.1 264 BC Kolosej - Ušće
8.2 167 BC Kolosej - Ušće
8.3 159 BC Kolosej - Ušće
8.4 220 BC Kolosej - Ušće
8.5 187 BC Kolosej - Ušće
8.6 204 BC Kolosej - Ušće
10.1 205 BC Kolosej - Ušće
10.2 206 BC Kolosej - Ušće
10.3 191 BC Kolosej - Ušće
10.4 209 BC Kolosej - Ušće
10.5 184 BC Kolosej - Ušće
10.6 267 BC Kolosej - Ušće
11.1 200 BC Kolosej - Ušće
11.2 178 BC Kolosej - Ušće
11.3 229 BC Kolosej - Ušće
11.4 231 BC Kolosej - Ušće
11.5 194 BC Kolosej - Ušće
11.6 248 BC Kolosej - Ušće
14.1 171 BC Žabac - Pinki
14.2 162 BC Žabac - Pinki
14.3 160 BC Žabac - Pinki
14.4 233 BC Žabac - Pinki
14.5 184 BC Žabac - Pinki
14.6 156 BC Žabac - Pinki
16.1 198 BC Žabac - Pinki
16.2 223 BC Žabac - Pinki
16.3 180 BC Žabac - Pinki
16.4 196 BC Žabac - Pinki
16.5 136 BC Žabac - Pinki
16.6 173 BC Žabac - Pinki
17.1 194 BC Kolosej - Ušće
17.2 185 BC Kolosej - Ušće
17.3 181 BC Kolosej - Ušće
17.4 202 BC Kolosej - Ušće
17.5 204 BC Kolosej - Ušće
17.6 243 BC Kolosej - Ušće
18.1 181 BC Kolosej - Ušće
18.2 187 BC Kolosej - Ušće
18.3 189 BC Kolosej - Ušće
18.4 202 BC Kolosej - Ušće
18.5 212 BC Kolosej - Ušće
18.6 226 BC Kolosej - Ušće
19.1 157 BC Colosseum - Zemun
19.2 158 BC Colosseum - Zemun
19.3 140 BC Colosseum - Zemun
19.4 188 BC Colosseum - Zemun
19.5 145 BC Colosseum - Zemun
19.6 140 BC Colosseum - Zemun
20.1 233 BC Kolosej - Ušće
20.2 222 BC Kolosej - Ušće
20.3 213 BC Kolosej - Ušće
20.4 207 BC Kolosej - Ušće
20.5 211 BC Kolosej - Ušće
20.6 182 BC Kolosej - Ušće
21.1 180 BC Kolosej - Ušće
21.2 227 BC Kolosej - Ušće
21.3 199 BC Kolosej - Ušće
21.4 224 BC Kolosej - Ušće
21.5 214 BC Kolosej - Ušće
21.6 189 BC Kolosej - Ušće
23.1 150 BC Colosseum - Zemun
23.2 137 BC Colosseum - Zemun
23.3 170 BC Colosseum - Zemun
23.4 150 BC Colosseum - Zemun
23.5 173 BC Colosseum - Zemun
23.6 157 BC Colosseum - Zemun
25.1 168 BC Kolosej - Ušće
25.2 145 BC Kolosej - Ušće
25.3 183 BC Kolosej - Ušće
25.4 184 BC Kolosej - Ušće
25.5 199 BC Kolosej - Ušće
25.6 200 BC Kolosej - Ušće
26.1 204 BC Kolosej - Ušće
26.2 181 BC Kolosej - Ušće
26.3 174 BC Kolosej - Ušće
26.4 200 BC Kolosej - Ušće
26.5 231 BC Kolosej - Ušće
26.6 242 BC Kolosej - Ušće