07:54   22.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2013/I14.

Ime i prezime: Viktor Bujdošo
Reg. broj: 0
Tim: Bowlingstones
Pol: muško
Prosečan game: 170.71
Ukupno oborenih pinova: 13486
Najveći game: 236
Najmanji game: 115
Pozicija na rang listi BSS: 41
Odigrano gejmova: 79

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 178 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 195 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 166 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 210 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 171 BC Bowling Stones - Sombor
3.2 162 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 187 BC Bowling Stones - Sombor
3.4 134 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 204 BC Žabac - Pinki
4.2 156 BC Žabac - Pinki
4.3 168 BC Žabac - Pinki
4.4 181 BC Žabac - Pinki
4.5 149 BC Žabac - Pinki
4.6 236 BC Žabac - Pinki
5.1 179 BC Colosseum - Zemun
5.2 181 BC Colosseum - Zemun
5.3 184 BC Colosseum - Zemun
5.4 163 BC Colosseum - Zemun
5.5 213 BC Colosseum - Zemun
5.6 188 BC Colosseum - Zemun
6.1 175 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 213 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 126 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 147 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 214 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 181 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 115 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 215 BC Žabac - Pinki
9.2 201 BC Žabac - Pinki
9.3 156 BC Žabac - Pinki
9.4 173 BC Žabac - Pinki
9.5 164 BC Žabac - Pinki
9.6 201 BC Žabac - Pinki
11.1 145 BC Colosseum - Zemun
11.2 182 BC Colosseum - Zemun
11.3 148 BC Colosseum - Zemun
11.6 142 BC Colosseum - Zemun
12.1 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 184 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 186 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 149 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 161 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 179 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 144 BC Žabac - Pinki
14.2 140 BC Žabac - Pinki
16.4 187 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 157 BC Bowling Stones - Sombor
16.6 165 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 159 BC Colosseum - Zemun
17.2 145 BC Colosseum - Zemun
17.3 153 BC Colosseum - Zemun
17.4 142 BC Colosseum - Zemun
19.1 158 BC Colosseum - Zemun
19.2 181 BC Colosseum - Zemun
19.3 137 BC Colosseum - Zemun
19.4 165 BC Colosseum - Zemun
19.5 186 BC Colosseum - Zemun
19.6 181 BC Colosseum - Zemun
20.3 158 BC Bowling Stones - Sombor
20.4 145 BC Bowling Stones - Sombor
20.5 205 BC Bowling Stones - Sombor
20.6 154 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 155 BC Bowling Stones - Sombor
22.2 179 BC Bowling Stones - Sombor
22.3 149 BC Bowling Stones - Sombor
22.4 182 BC Bowling Stones - Sombor
22.5 144 BC Bowling Stones - Sombor
22.6 189 BC Bowling Stones - Sombor