08:20   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2013/I14.

Ime i prezime: Zoltan Dudaš
Reg. broj: 0
Tim: Krupari
Pol: muško
Prosečan game: 176.68
Ukupno oborenih pinova: 10954
Najveći game: 223
Najmanji game: 134
Pozicija na rang listi BSS: 19
Odigrano gejmova: 62

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
3.1 174 BC Žabac - Pinki
3.2 181 BC Žabac - Pinki
3.3 167 BC Žabac - Pinki
3.4 211 BC Žabac - Pinki
3.5 148 BC Žabac - Pinki
3.6 212 BC Žabac - Pinki
5.1 197 BC Colosseum - Zemun
5.2 194 BC Colosseum - Zemun
5.3 151 BC Colosseum - Zemun
5.5 172 BC Colosseum - Zemun
5.6 162 BC Colosseum - Zemun
6.1 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 155 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 173 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 144 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 159 BC Žabac - Pinki
12.2 198 BC Žabac - Pinki
12.3 161 BC Žabac - Pinki
12.4 175 BC Žabac - Pinki
12.5 188 BC Žabac - Pinki
12.6 147 BC Žabac - Pinki
13.1 213 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 192 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 177 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 187 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 165 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 193 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 176 BC Colosseum - Zemun
18.2 166 BC Colosseum - Zemun
18.3 134 BC Colosseum - Zemun
18.4 172 BC Colosseum - Zemun
18.5 160 BC Colosseum - Zemun
18.6 139 BC Colosseum - Zemun
21.1 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.2 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.3 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.4 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.5 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.6 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.4 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.5 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.6 146 BC Fun - Bačko Dušanovo