16:40   05.08.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2013/I14.

Ime i prezime: Dragan Veljović
Reg. broj: 0
Tim: Ravangrad
Pol: muško
Prosečan game: 172.76
Ukupno oborenih pinova: 5010
Najveći game: 236
Najmanji game: 132
Pozicija na rang listi BSS: 35
Odigrano gejmova: 29

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 181 BC Žabac - Pinki
1.2 201 BC Žabac - Pinki
1.3 198 BC Žabac - Pinki
1.4 156 BC Žabac - Pinki
1.5 150 BC Žabac - Pinki
2.1 236 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 170 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 161 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 166 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 149 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 179 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 181 BC Colosseum - Zemun
3.2 132 BC Colosseum - Zemun
3.3 158 BC Colosseum - Zemun
3.4 137 BC Colosseum - Zemun
3.5 181 BC Colosseum - Zemun
3.6 180 BC Colosseum - Zemun
4.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 182 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 173 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 150 BC Žabac - Pinki
6.2 144 BC Žabac - Pinki
7.1 174 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 177 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 163 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 180 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 181 BC Bowling Stones - Sombor