09:11   12.07.2020.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2013/I14.

Ime i prezime: Dejan Milovanović
Reg. broj: 0
Tim: Duco
Pol: muško
Prosečan game: 170.98
Ukupno oborenih pinova: 7181
Najveći game: 223
Najmanji game: 108
Pozicija na rang listi BSS: 40
Odigrano gejmova: 42

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 140 BC Colosseum - Zemun
1.2 162 BC Colosseum - Zemun
1.3 174 BC Colosseum - Zemun
1.4 208 BC Colosseum - Zemun
1.5 114 BC Colosseum - Zemun
3.4 167 BC Colosseum - Zemun
3.5 179 BC Colosseum - Zemun
3.6 222 BC Colosseum - Zemun
6.4 157 BC Colosseum - Zemun
6.5 183 BC Colosseum - Zemun
6.6 108 BC Colosseum - Zemun
8.1 135 BC Colosseum - Zemun
8.2 171 BC Colosseum - Zemun
8.3 164 BC Colosseum - Zemun
8.4 166 BC Colosseum - Zemun
8.5 196 BC Colosseum - Zemun
8.6 161 BC Colosseum - Zemun
12.1 149 BC Colosseum - Zemun
12.2 195 BC Colosseum - Zemun
12.3 192 BC Colosseum - Zemun
12.4 168 BC Colosseum - Zemun
12.5 161 BC Colosseum - Zemun
12.6 158 BC Colosseum - Zemun
15.3 172 BC Colosseum - Zemun
15.4 146 BC Colosseum - Zemun
15.5 168 BC Colosseum - Zemun
15.6 162 BC Colosseum - Zemun
17.4 154 BC Žabac - Pinki
17.5 156 BC Žabac - Pinki
17.6 168 BC Žabac - Pinki
20.1 213 BC Colosseum - Zemun
20.2 186 BC Colosseum - Zemun
20.3 211 BC Colosseum - Zemun
20.4 209 BC Colosseum - Zemun
20.5 171 BC Colosseum - Zemun
20.6 209 BC Colosseum - Zemun
21.1 158 BC Colosseum - Zemun
21.2 148 BC Colosseum - Zemun
21.3 223 BC Colosseum - Zemun
21.4 168 BC Colosseum - Zemun
21.5 161 BC Colosseum - Zemun
21.6 168 BC Colosseum - Zemun