01:01   11.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2013/I14.

Ime i prezime: Roland Radak
Reg. broj: 0
Tim: Krupari
Pol: muško
Prosečan game: 174.07
Ukupno oborenih pinova: 10096
Najveći game: 232
Najmanji game: 121
Pozicija na rang listi BSS: 29
Odigrano gejmova: 58

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.3 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.4 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.5 132 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 182 BC Colosseum - Zemun
5.2 181 BC Colosseum - Zemun
5.3 175 BC Colosseum - Zemun
5.4 156 BC Colosseum - Zemun
5.5 191 BC Colosseum - Zemun
5.6 154 BC Colosseum - Zemun
7.1 218 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 143 BC Colosseum - Zemun
9.2 163 BC Colosseum - Zemun
9.3 182 BC Colosseum - Zemun
9.4 121 BC Colosseum - Zemun
9.5 174 BC Colosseum - Zemun
9.6 183 BC Colosseum - Zemun
14.2 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 226 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.4 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.5 232 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.6 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.2 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.3 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.4 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.5 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.6 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.1 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.3 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.4 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.5 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.6 175 BC Fun - Bačko Dušanovo