00:24   21.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2014/15.

Ime i prezime: Bojan Timotijević
Reg. broj: 0
Tim: RADNIČKI
Pol: muško
Prosečan game: 168.89
Ukupno oborenih pinova: 16213
Najveći game: 252
Najmanji game: 110
Pozicija na rang listi BSS: 51
Odigrano gejmova: 96

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.4 158 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 142 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 137 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 197 BC Colosseum - Zemun
2.4 193 BC Colosseum - Zemun
2.5 186 BC Colosseum - Zemun
2.6 224 BC Colosseum - Zemun
3.1 120 BC Colosseum - Zemun
3.2 137 BC Colosseum - Zemun
3.3 154 BC Colosseum - Zemun
3.6 118 BC Colosseum - Zemun
4.4 138 BC Colosseum - Zemun
4.5 177 BC Colosseum - Zemun
4.6 177 BC Colosseum - Zemun
5.1 193 BC Žabac - Pinki
5.2 183 BC Žabac - Pinki
5.3 252 BC Žabac - Pinki
5.4 181 BC Žabac - Pinki
5.5 162 BC Žabac - Pinki
5.6 170 BC Žabac - Pinki
6.1 193 BC Colosseum - Zemun
6.2 155 BC Colosseum - Zemun
6.3 171 BC Colosseum - Zemun
6.4 177 BC Colosseum - Zemun
6.5 133 BC Colosseum - Zemun
6.6 220 BC Colosseum - Zemun
7.1 119 BC Colosseum - Zemun
7.2 193 BC Colosseum - Zemun
7.3 191 BC Colosseum - Zemun
7.4 159 BC Colosseum - Zemun
7.5 156 BC Colosseum - Zemun
8.1 153 BC Colosseum - Zemun
8.2 192 BC Colosseum - Zemun
8.3 153 BC Colosseum - Zemun
8.4 171 BC Colosseum - Zemun
8.5 159 BC Colosseum - Zemun
8.6 168 BC Colosseum - Zemun
9.1 161 BC Colosseum - Zemun
9.2 174 BC Colosseum - Zemun
9.3 210 BC Colosseum - Zemun
9.4 131 BC Colosseum - Zemun
9.5 143 BC Colosseum - Zemun
9.6 191 BC Colosseum - Zemun
10.1 168 BC Colosseum - Zemun
10.2 134 BC Colosseum - Zemun
10.3 159 BC Colosseum - Zemun
11.4 180 BC Žabac - Pinki
11.5 146 BC Žabac - Pinki
11.6 142 BC Žabac - Pinki
12.1 144 BC Colosseum - Zemun
12.2 176 BC Colosseum - Zemun
12.3 194 BC Colosseum - Zemun
12.4 193 BC Colosseum - Zemun
12.5 174 BC Colosseum - Zemun
12.6 169 BC Colosseum - Zemun
13.1 135 BC Colosseum - Zemun
13.2 235 BC Colosseum - Zemun
13.3 137 BC Colosseum - Zemun
13.4 195 BC Colosseum - Zemun
13.5 175 BC Colosseum - Zemun
14.1 176 BC Colosseum - Zemun
14.2 176 BC Colosseum - Zemun
14.3 197 BC Colosseum - Zemun
14.4 200 BC Colosseum - Zemun
14.5 186 BC Colosseum - Zemun
14.6 156 BC Colosseum - Zemun
15.1 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 139 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 189 BC Colosseum - Zemun
16.6 189 BC Colosseum - Zemun
17.1 145 BC Colosseum - Zemun
17.2 198 BC Colosseum - Zemun
17.3 194 BC Colosseum - Zemun
17.4 189 BC Colosseum - Zemun
17.5 155 BC Colosseum - Zemun
17.6 149 BC Colosseum - Zemun
18.3 154 BC Colosseum - Zemun
18.4 135 BC Colosseum - Zemun
18.5 210 BC Colosseum - Zemun
18.6 110 BC Colosseum - Zemun
19.1 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.4 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.5 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.6 132 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.1 125 BC Colosseum - Zemun
22.2 168 BC Colosseum - Zemun
22.3 170 BC Colosseum - Zemun
22.4 126 BC Colosseum - Zemun
22.5 154 BC Colosseum - Zemun
22.6 146 BC Colosseum - Zemun