00:24   21.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2014/15.

Ime i prezime: Vojislav Lacmanović
Reg. broj: 0
Tim: KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 171.90
Ukupno oborenih pinova: 8767
Najveći game: 223
Najmanji game: 130
Pozicija na rang listi BSS: 42
Odigrano gejmova: 51

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
10.1 157 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 183 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 150 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 172 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 177 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 186 BC Colosseum - Zemun
11.2 172 BC Colosseum - Zemun
11.3 164 BC Colosseum - Zemun
11.4 198 BC Colosseum - Zemun
11.5 171 BC Colosseum - Zemun
11.6 130 BC Colosseum - Zemun
12.1 158 BC Žabac - Pinki
12.6 161 BC Žabac - Pinki
13.1 204 BC Colosseum - Zemun
13.2 223 BC Colosseum - Zemun
13.3 176 BC Colosseum - Zemun
13.4 180 BC Colosseum - Zemun
13.5 179 BC Colosseum - Zemun
13.6 179 BC Colosseum - Zemun
14.1 151 BC Žabac - Pinki
14.2 167 BC Žabac - Pinki
14.6 200 BC Žabac - Pinki
15.1 143 BC Colosseum - Zemun
15.2 167 BC Colosseum - Zemun
15.3 153 BC Colosseum - Zemun
15.4 157 BC Colosseum - Zemun
15.5 152 BC Colosseum - Zemun
15.6 188 BC Colosseum - Zemun
16.1 138 BC Colosseum - Zemun
16.2 175 BC Colosseum - Zemun
16.3 178 BC Colosseum - Zemun
16.4 173 BC Colosseum - Zemun
16.5 171 BC Colosseum - Zemun
16.6 185 BC Colosseum - Zemun
17.3 176 BC Colosseum - Zemun
17.4 176 BC Colosseum - Zemun
17.5 166 BC Colosseum - Zemun
17.6 150 BC Colosseum - Zemun
18.1 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 190 BC Colosseum - Zemun
19.2 136 BC Colosseum - Zemun
19.3 194 BC Colosseum - Zemun
19.4 179 BC Colosseum - Zemun
19.5 137 BC Colosseum - Zemun
19.6 170 BC Colosseum - Zemun