23:38   10.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Đuro Perić
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol: muško
Prosečan game: 174.62
Ukupno oborenih pinova: 13795
Najveći game: 226
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 30
Odigrano gejmova: 79

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.3 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.4 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.5 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.6 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 160 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 135 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 144 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 146 BC Bowling Stones - Sombor
3.6 220 BC Colosseum - Zemun
4.4 158 BC Colosseum - Zemun
4.5 157 BC Colosseum - Zemun
4.6 215 BC Colosseum - Zemun
5.3 174 BC Žabac - Vidikovac
5.4 160 BC Žabac - Vidikovac
5.5 199 BC Žabac - Vidikovac
5.6 204 BC Žabac - Vidikovac
6.1 226 BC Colosseum - Zemun
6.2 189 BC Colosseum - Zemun
6.3 163 BC Colosseum - Zemun
6.4 175 BC Colosseum - Zemun
7.1 182 BC Colosseum - Zemun
7.2 171 BC Colosseum - Zemun
7.3 145 BC Colosseum - Zemun
7.4 179 BC Colosseum - Zemun
7.5 151 BC Colosseum - Zemun
7.6 184 BC Colosseum - Zemun
8.1 169 BC Colosseum - Zemun
8.2 193 BC Colosseum - Zemun
8.3 195 BC Colosseum - Zemun
8.4 170 BC Colosseum - Zemun
8.5 190 BC Colosseum - Zemun
8.6 167 BC Colosseum - Zemun
9.6 207 BC Colosseum - Zemun
10.1 175 BC Colosseum - Zemun
10.2 153 BC Colosseum - Zemun
10.3 203 BC Colosseum - Zemun
10.4 168 BC Colosseum - Zemun
10.5 191 BC Colosseum - Zemun
10.6 171 BC Colosseum - Zemun
11.1 149 BC Colosseum - Zemun
11.2 201 BC Colosseum - Zemun
11.3 172 BC Colosseum - Zemun
11.4 203 BC Colosseum - Zemun
11.5 167 BC Colosseum - Zemun
11.6 177 BC Colosseum - Zemun
12.1 179 BC Colosseum - Zemun
12.2 172 BC Colosseum - Zemun
12.3 148 BC Colosseum - Zemun
12.4 213 BC Colosseum - Zemun
12.5 200 BC Colosseum - Zemun
12.6 170 BC Colosseum - Zemun
13.1 172 BC Colosseum - Zemun
13.2 157 BC Colosseum - Zemun
13.3 182 BC Colosseum - Zemun
13.4 179 BC Colosseum - Zemun
13.5 128 BC Colosseum - Zemun
14.1 157 BC Colosseum - Zemun
14.2 181 BC Colosseum - Zemun
14.3 162 BC Colosseum - Zemun
15.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 212 BC Colosseum - Zemun
16.2 164 BC Colosseum - Zemun
16.3 183 BC Colosseum - Zemun
16.4 157 BC Colosseum - Zemun
16.5 161 BC Colosseum - Zemun
17.1 161 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 189 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 162 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 158 BC Žabac - Vidikovac
18.2 183 BC Žabac - Vidikovac
18.3 190 BC Žabac - Vidikovac
18.4 137 BC Žabac - Vidikovac
18.5 189 BC Žabac - Vidikovac
18.6 152 BC Žabac - Vidikovac