09:08   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Zdravko Vukobrat
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol: muško
Prosečan game: 178.17
Ukupno oborenih pinova: 8552
Najveći game: 255
Najmanji game: 133
Pozicija na rang listi BSS: 15
Odigrano gejmova: 48

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 199 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 178 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 175 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 182 BC Colosseum - Zemun
3.2 178 BC Colosseum - Zemun
3.3 171 BC Colosseum - Zemun
3.4 202 BC Colosseum - Zemun
3.5 153 BC Colosseum - Zemun
3.6 152 BC Colosseum - Zemun
4.1 174 BC Colosseum - Zemun
4.2 190 BC Colosseum - Zemun
4.3 133 BC Colosseum - Zemun
5.1 165 BC Žabac - Vidikovac
5.2 193 BC Žabac - Vidikovac
5.5 168 BC Žabac - Vidikovac
6.5 149 BC Colosseum - Zemun
6.6 181 BC Colosseum - Zemun
8.5 156 BC Colosseum - Zemun
8.6 255 BC Colosseum - Zemun
9.1 153 BC Colosseum - Zemun
9.2 199 BC Colosseum - Zemun
9.3 158 BC Colosseum - Zemun
9.4 210 BC Colosseum - Zemun
9.5 170 BC Colosseum - Zemun
11.5 199 BC Colosseum - Zemun
11.6 198 BC Colosseum - Zemun
12.1 159 BC Colosseum - Zemun
12.2 148 BC Colosseum - Zemun
13.3 176 BC Colosseum - Zemun
13.4 189 BC Colosseum - Zemun
13.5 175 BC Colosseum - Zemun
13.6 170 BC Colosseum - Zemun
14.5 173 BC Colosseum - Zemun
14.6 172 BC Colosseum - Zemun
15.5 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 235 BC Colosseum - Zemun
17.1 182 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 189 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 186 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 192 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 182 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 179 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 171 BC Žabac - Vidikovac
18.6 138 BC Žabac - Vidikovac