03:20   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Bogdan Leković
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 167.73
Ukupno oborenih pinova: 15767
Najveći game: 223
Najmanji game: 115
Pozicija na rang listi BSS: 50
Odigrano gejmova: 94

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 177 BC Žabac - Pinki
1.2 183 BC Žabac - Pinki
1.3 135 BC Žabac - Pinki
1.6 163 BC Žabac - Pinki
2.1 174 BC Žabac - Vidikovac
2.2 147 BC Žabac - Vidikovac
2.3 154 BC Žabac - Vidikovac
2.4 197 BC Žabac - Vidikovac
2.5 176 BC Žabac - Vidikovac
2.6 160 BC Žabac - Vidikovac
4.1 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 214 BC Žabac - Vidikovac
5.2 221 BC Žabac - Vidikovac
5.3 179 BC Žabac - Vidikovac
5.4 182 BC Žabac - Vidikovac
5.5 165 BC Žabac - Vidikovac
5.6 213 BC Žabac - Vidikovac
6.1 115 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 127 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 141 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 159 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 157 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 162 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 212 BC Žabac - Vidikovac
7.2 178 BC Žabac - Vidikovac
7.3 156 BC Žabac - Vidikovac
7.4 140 BC Žabac - Vidikovac
7.5 183 BC Žabac - Vidikovac
7.6 163 BC Žabac - Vidikovac
8.1 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 125 BC Žabac - Vidikovac
9.2 170 BC Žabac - Vidikovac
9.3 165 BC Žabac - Vidikovac
9.4 200 BC Žabac - Vidikovac
9.5 147 BC Žabac - Vidikovac
9.6 190 BC Žabac - Vidikovac
10.1 175 BC Colosseum - Zemun
10.2 168 BC Colosseum - Zemun
10.3 146 BC Colosseum - Zemun
10.4 198 BC Colosseum - Zemun
10.5 188 BC Colosseum - Zemun
10.6 180 BC Colosseum - Zemun
11.1 160 BC Colosseum - Zemun
11.2 190 BC Colosseum - Zemun
11.3 149 BC Colosseum - Zemun
11.4 188 BC Colosseum - Zemun
11.5 190 BC Colosseum - Zemun
11.6 148 BC Colosseum - Zemun
12.1 151 BC Colosseum - Zemun
12.2 142 BC Colosseum - Zemun
12.3 186 BC Colosseum - Zemun
12.4 172 BC Colosseum - Zemun
12.5 167 BC Colosseum - Zemun
12.6 171 BC Colosseum - Zemun
13.1 146 BC Žabac - Vidikovac
13.2 190 BC Žabac - Vidikovac
13.3 201 BC Žabac - Vidikovac
13.4 146 BC Žabac - Vidikovac
13.5 180 BC Žabac - Vidikovac
13.6 175 BC Žabac - Vidikovac
14.1 192 BC Colosseum - Zemun
14.2 164 BC Colosseum - Zemun
14.3 169 BC Colosseum - Zemun
14.4 150 BC Colosseum - Zemun
14.5 165 BC Colosseum - Zemun
14.6 165 BC Colosseum - Zemun
15.1 162 BC Žabac - Vidikovac
15.2 155 BC Žabac - Vidikovac
15.3 223 BC Žabac - Vidikovac
15.4 194 BC Žabac - Vidikovac
15.5 173 BC Žabac - Vidikovac
15.6 189 BC Žabac - Vidikovac
16.1 160 BC Žabac - Vidikovac
16.2 177 BC Žabac - Vidikovac
16.3 167 BC Žabac - Vidikovac
16.4 159 BC Žabac - Vidikovac
16.5 118 BC Žabac - Vidikovac
16.6 167 BC Žabac - Vidikovac
17.1 138 BC Žabac - Vidikovac
17.2 137 BC Žabac - Vidikovac
17.3 173 BC Žabac - Vidikovac
17.4 146 BC Žabac - Vidikovac
17.5 158 BC Žabac - Vidikovac
17.6 180 BC Žabac - Vidikovac