09:07   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Orfej Haliti
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 184.56
Ukupno oborenih pinova: 17533
Najveći game: 234
Najmanji game: 131
Pozicija na rang listi BSS: 4
Odigrano gejmova: 95

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 219 BC Žabac - Pinki
1.2 177 BC Žabac - Pinki
1.3 188 BC Žabac - Pinki
1.4 192 BC Žabac - Pinki
1.5 217 BC Žabac - Pinki
1.6 144 BC Žabac - Pinki
2.1 213 BC Žabac - Vidikovac
2.2 179 BC Žabac - Vidikovac
2.3 192 BC Žabac - Vidikovac
2.4 200 BC Žabac - Vidikovac
2.5 172 BC Žabac - Vidikovac
2.6 194 BC Žabac - Vidikovac
3.1 145 BC Žabac - Vidikovac
3.2 213 BC Žabac - Vidikovac
3.3 150 BC Žabac - Vidikovac
3.4 229 BC Žabac - Vidikovac
3.5 196 BC Žabac - Vidikovac
3.6 223 BC Žabac - Vidikovac
4.1 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 230 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 138 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 154 BC Žabac - Vidikovac
5.2 229 BC Žabac - Vidikovac
5.3 217 BC Žabac - Vidikovac
5.4 182 BC Žabac - Vidikovac
5.5 201 BC Žabac - Vidikovac
5.6 194 BC Žabac - Vidikovac
6.1 228 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 141 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 161 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 131 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 173 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 181 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 186 BC Žabac - Vidikovac
7.2 172 BC Žabac - Vidikovac
7.3 228 BC Žabac - Vidikovac
7.4 166 BC Žabac - Vidikovac
7.5 226 BC Žabac - Vidikovac
7.6 234 BC Žabac - Vidikovac
8.1 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 219 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 219 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 202 BC Žabac - Vidikovac
9.2 161 BC Žabac - Vidikovac
9.3 217 BC Žabac - Vidikovac
9.4 153 BC Žabac - Vidikovac
9.5 168 BC Žabac - Vidikovac
9.6 193 BC Žabac - Vidikovac
10.1 181 BC Colosseum - Zemun
10.2 162 BC Colosseum - Zemun
10.3 218 BC Colosseum - Zemun
10.4 181 BC Colosseum - Zemun
10.5 188 BC Colosseum - Zemun
10.6 201 BC Colosseum - Zemun
11.1 166 BC Colosseum - Zemun
11.2 160 BC Colosseum - Zemun
11.3 174 BC Colosseum - Zemun
11.4 138 BC Colosseum - Zemun
11.5 183 BC Colosseum - Zemun
11.6 154 BC Colosseum - Zemun
12.1 178 BC Colosseum - Zemun
12.2 160 BC Colosseum - Zemun
12.3 180 BC Colosseum - Zemun
12.4 211 BC Colosseum - Zemun
12.5 177 BC Colosseum - Zemun
12.6 160 BC Colosseum - Zemun
13.1 214 BC Žabac - Vidikovac
13.2 139 BC Žabac - Vidikovac
13.3 166 BC Žabac - Vidikovac
13.4 188 BC Žabac - Vidikovac
13.5 171 BC Žabac - Vidikovac
13.6 189 BC Žabac - Vidikovac
14.1 216 BC Colosseum - Zemun
14.2 169 BC Colosseum - Zemun
14.3 224 BC Colosseum - Zemun
14.4 169 BC Colosseum - Zemun
14.5 157 BC Colosseum - Zemun
15.1 187 BC Žabac - Vidikovac
15.2 164 BC Žabac - Vidikovac
15.3 204 BC Žabac - Vidikovac
15.4 183 BC Žabac - Vidikovac
15.5 214 BC Žabac - Vidikovac
15.6 193 BC Žabac - Vidikovac
17.1 171 BC Žabac - Vidikovac
17.2 202 BC Žabac - Vidikovac
17.3 179 BC Žabac - Vidikovac
17.4 147 BC Žabac - Vidikovac
17.5 149 BC Žabac - Vidikovac
17.6 178 BC Žabac - Vidikovac