08:16   22.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Dragana Petrović
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: žensko (HENDIKEP: +8)
Prosečan game: 191.90
Ukupno oborenih pinova: 17271
Najveći game: 256
Najmanji game: 139
Pozicija na rang listi BSS: 1
Odigrano gejmova: 90

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.4 200 BC Colosseum - Zemun
2.5 182 BC Colosseum - Zemun
2.6 147 BC Colosseum - Zemun
3.1 196 BC Žabac - Vidikovac
3.2 198 BC Žabac - Vidikovac
3.3 176 BC Žabac - Vidikovac
3.4 191 BC Žabac - Vidikovac
3.5 183 BC Žabac - Vidikovac
3.6 179 BC Žabac - Vidikovac
4.1 194 BC Colosseum - Zemun
4.2 223 BC Colosseum - Zemun
4.3 191 BC Colosseum - Zemun
4.4 212 BC Colosseum - Zemun
4.5 197 BC Colosseum - Zemun
4.6 183 BC Colosseum - Zemun
5.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 185 BC Colosseum - Zemun
6.2 201 BC Colosseum - Zemun
6.3 200 BC Colosseum - Zemun
6.4 173 BC Colosseum - Zemun
6.5 193 BC Colosseum - Zemun
6.6 202 BC Colosseum - Zemun
7.1 189 BC Colosseum - Zemun
7.2 213 BC Colosseum - Zemun
7.3 184 BC Colosseum - Zemun
7.4 188 BC Colosseum - Zemun
7.5 164 BC Colosseum - Zemun
7.6 184 BC Colosseum - Zemun
8.1 198 BC Colosseum - Zemun
8.2 197 BC Colosseum - Zemun
8.3 188 BC Colosseum - Zemun
8.4 209 BC Colosseum - Zemun
8.5 191 BC Colosseum - Zemun
8.6 170 BC Colosseum - Zemun
9.1 198 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 213 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 195 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 198 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 189 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 191 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 199 BC Colosseum - Zemun
10.5 176 BC Colosseum - Zemun
10.6 176 BC Colosseum - Zemun
11.1 173 BC Žabac - Vidikovac
11.2 212 BC Žabac - Vidikovac
11.3 202 BC Žabac - Vidikovac
11.4 186 BC Žabac - Vidikovac
11.5 200 BC Žabac - Vidikovac
11.6 170 BC Žabac - Vidikovac
12.1 192 BC Colosseum - Zemun
12.2 182 BC Colosseum - Zemun
12.3 193 BC Colosseum - Zemun
12.4 235 BC Colosseum - Zemun
12.5 200 BC Colosseum - Zemun
12.6 177 BC Colosseum - Zemun
13.1 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.4 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.6 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 165 BC Colosseum - Zemun
14.2 192 BC Colosseum - Zemun
14.3 233 BC Colosseum - Zemun
14.4 229 BC Colosseum - Zemun
14.5 166 BC Colosseum - Zemun
14.6 176 BC Colosseum - Zemun
15.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 162 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 185 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 209 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 210 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 139 BC Colosseum - Zemun
16.2 186 BC Colosseum - Zemun
16.3 201 BC Colosseum - Zemun
16.4 198 BC Colosseum - Zemun
16.5 186 BC Colosseum - Zemun
16.6 187 BC Colosseum - Zemun
17.1 191 BC Colosseum - Zemun
17.2 187 BC Colosseum - Zemun
17.3 256 BC Colosseum - Zemun
17.4 201 BC Colosseum - Zemun
17.5 155 BC Colosseum - Zemun
17.6 211 BC Colosseum - Zemun