02:48   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Zoran Đuričić
Reg. broj: 0
Tim: INEL
Pol: muško
Prosečan game: 166.07
Ukupno oborenih pinova: 12455
Najveći game: 226
Najmanji game: 127
Pozicija na rang listi BSS: 54
Odigrano gejmova: 75

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 202 BC Colosseum - Zemun
1.2 176 BC Colosseum - Zemun
1.3 187 BC Colosseum - Zemun
1.4 164 BC Colosseum - Zemun
1.5 162 BC Colosseum - Zemun
1.6 212 BC Colosseum - Zemun
2.1 171 BC Žabac - Vidikovac
2.2 164 BC Žabac - Vidikovac
2.3 177 BC Žabac - Vidikovac
2.4 190 BC Žabac - Vidikovac
2.5 160 BC Žabac - Vidikovac
2.6 196 BC Žabac - Vidikovac
5.1 193 BC Colosseum - Zemun
5.2 132 BC Colosseum - Zemun
5.3 226 BC Colosseum - Zemun
5.4 180 BC Colosseum - Zemun
5.5 154 BC Colosseum - Zemun
5.6 151 BC Colosseum - Zemun
6.1 146 BC Žabac - Vidikovac
6.2 154 BC Žabac - Vidikovac
6.3 204 BC Žabac - Vidikovac
6.4 130 BC Žabac - Vidikovac
7.1 134 BC Colosseum - Zemun
7.2 144 BC Colosseum - Zemun
7.3 168 BC Colosseum - Zemun
7.4 199 BC Colosseum - Zemun
7.5 179 BC Colosseum - Zemun
7.6 147 BC Colosseum - Zemun
8.1 178 BC Colosseum - Zemun
8.2 169 BC Colosseum - Zemun
8.3 202 BC Colosseum - Zemun
8.4 168 BC Colosseum - Zemun
8.5 141 BC Colosseum - Zemun
8.6 148 BC Colosseum - Zemun
9.1 173 BC Colosseum - Zemun
9.2 171 BC Colosseum - Zemun
9.3 164 BC Colosseum - Zemun
9.4 166 BC Colosseum - Zemun
9.5 150 BC Colosseum - Zemun
9.6 191 BC Colosseum - Zemun
10.1 169 BC Colosseum - Zemun
10.2 161 BC Colosseum - Zemun
10.3 183 BC Colosseum - Zemun
10.4 169 BC Colosseum - Zemun
10.5 189 BC Colosseum - Zemun
10.6 160 BC Colosseum - Zemun
11.1 127 BC Colosseum - Zemun
11.2 203 BC Colosseum - Zemun
11.3 149 BC Colosseum - Zemun
11.4 158 BC Colosseum - Zemun
11.5 197 BC Colosseum - Zemun
11.6 165 BC Colosseum - Zemun
12.1 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 171 BC Colosseum - Zemun
13.2 138 BC Colosseum - Zemun
13.3 169 BC Colosseum - Zemun
13.4 184 BC Colosseum - Zemun
14.4 145 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 137 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 140 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 134 BC Colosseum - Zemun
15.2 140 BC Colosseum - Zemun
15.5 143 BC Colosseum - Zemun
15.6 138 BC Colosseum - Zemun
16.4 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 175 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 148 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 164 BC Bowling Stones - Sombor