09:19   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Vinko Ilić
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 176.62
Ukupno oborenih pinova: 19075
Najveći game: 233
Najmanji game: 114
Pozicija na rang listi BSS: 20
Odigrano gejmova: 108

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.3 133 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.4 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 171 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 201 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 164 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 209 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 138 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 159 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.4 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.6 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 170 BC Colosseum - Zemun
4.2 178 BC Colosseum - Zemun
4.3 202 BC Colosseum - Zemun
4.4 170 BC Colosseum - Zemun
4.5 143 BC Colosseum - Zemun
4.6 154 BC Colosseum - Zemun
5.1 192 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 175 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 204 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 181 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 178 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 201 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 184 BC Colosseum - Zemun
6.2 189 BC Colosseum - Zemun
6.3 194 BC Colosseum - Zemun
6.4 233 BC Colosseum - Zemun
6.5 202 BC Colosseum - Zemun
6.6 176 BC Colosseum - Zemun
7.1 159 BC Colosseum - Zemun
7.2 168 BC Colosseum - Zemun
7.3 175 BC Colosseum - Zemun
7.4 161 BC Colosseum - Zemun
7.5 148 BC Colosseum - Zemun
7.6 178 BC Colosseum - Zemun
8.1 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 185 BC Colosseum - Zemun
10.2 161 BC Colosseum - Zemun
10.3 190 BC Colosseum - Zemun
10.4 153 BC Colosseum - Zemun
10.5 168 BC Colosseum - Zemun
10.6 224 BC Colosseum - Zemun
11.1 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 148 BC Žabac - Vidikovac
12.2 114 BC Žabac - Vidikovac
12.3 173 BC Žabac - Vidikovac
12.4 172 BC Žabac - Vidikovac
12.5 183 BC Žabac - Vidikovac
12.6 159 BC Žabac - Vidikovac
13.1 129 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.4 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.5 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.6 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 115 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 141 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 215 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 154 BC Žabac - Vidikovac
17.2 168 BC Žabac - Vidikovac
17.3 223 BC Žabac - Vidikovac
17.4 178 BC Žabac - Vidikovac
17.5 160 BC Žabac - Vidikovac
17.6 166 BC Žabac - Vidikovac
18.1 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 226 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 195 BC Fun - Bačko Dušanovo