00:18   11.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2015/16.

Ime i prezime: Slobodan Lalić
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 176.31
Ukupno oborenih pinova: 5113
Najveći game: 200
Najmanji game: 149
Pozicija na rang listi BSS: 21
Odigrano gejmova: 29

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
7.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 152 BC Colosseum - Zemun
14.2 190 BC Colosseum - Zemun
14.3 182 BC Colosseum - Zemun
14.4 152 BC Colosseum - Zemun
14.6 189 BC Colosseum - Zemun
17.1 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 198 BC Fun - Bačko Dušanovo