09:28   20.02.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Oto Imre
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 171.53
Ukupno oborenih pinova: 10978
Najveći game: 245
Najmanji game: 119
Pozicija na rang listi BSS: 45
Odigrano gejmova: 64

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.3 162 BC Colosseum - Zemun
1.4 166 BC Colosseum - Zemun
1.6 163 BC Colosseum - Zemun
3.1 157 BC Bowling Stones - Sombor
3.2 223 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 162 BC Bowling Stones - Sombor
3.4 155 BC Bowling Stones - Sombor
3.5 188 BC Bowling Stones - Sombor
3.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 179 BC Colosseum - Zemun
4.2 146 BC Colosseum - Zemun
4.3 151 BC Colosseum - Zemun
4.4 150 BC Colosseum - Zemun
4.5 155 BC Colosseum - Zemun
4.6 178 BC Colosseum - Zemun
5.1 192 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 244 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 119 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 155 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 178 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 153 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 245 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 191 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 170 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 169 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 146 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 161 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 150 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 227 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 148 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 193 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 162 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 195 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 175 BC Colosseum - Zemun
14.2 163 BC Colosseum - Zemun
14.3 124 BC Colosseum - Zemun
14.6 161 BC Colosseum - Zemun
15.1 168 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 155 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 178 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 175 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 165 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 171 BC Žabac - Vidikovac
18.4 202 BC Žabac - Vidikovac
18.5 147 BC Žabac - Vidikovac
18.6 150 BC Žabac - Vidikovac
19.4 157 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 160 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 209 BC Bowling Stones - Sombor
20.6 214 BC Colosseum - Zemun