09:54   20.02.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Slobodan Naumov
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 175.23
Ukupno oborenih pinova: 11215
Najveći game: 225
Najmanji game: 124
Pozicija na rang listi BSS: 38
Odigrano gejmova: 64

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 143 BC Colosseum - Zemun
1.2 167 BC Colosseum - Zemun
1.5 162 BC Colosseum - Zemun
1.6 213 BC Colosseum - Zemun
3.1 166 BC Bowling Stones - Sombor
3.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 160 BC Bowling Stones - Sombor
3.4 161 BC Bowling Stones - Sombor
3.5 176 BC Bowling Stones - Sombor
3.6 168 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 144 BC Colosseum - Zemun
4.4 150 BC Colosseum - Zemun
4.5 185 BC Colosseum - Zemun
4.6 141 BC Colosseum - Zemun
5.1 182 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 187 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 189 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 124 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 155 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 179 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 129 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 182 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 176 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 202 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 157 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 163 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 216 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 209 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 185 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 186 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 203 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 187 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 147 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 206 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 182 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 171 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 205 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 212 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 193 BC Žabac - Pinki
16.2 184 BC Žabac - Pinki
16.3 198 BC Žabac - Pinki
16.4 192 BC Žabac - Pinki
16.5 225 BC Žabac - Pinki
16.6 160 BC Žabac - Pinki
17.1 152 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 174 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 165 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 175 BC Žabac - Vidikovac
18.4 162 BC Žabac - Vidikovac
18.5 156 BC Žabac - Vidikovac
18.6 206 BC Žabac - Vidikovac
20.4 170 BC Colosseum - Zemun
20.5 163 BC Colosseum - Zemun
20.6 178 BC Colosseum - Zemun
21.1 160 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 203 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 161 BC Bowling Stones - Sombor
22.5 198 BC Colosseum - Zemun
22.6 172 BC Colosseum - Zemun