08:44   20.02.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Nedeljko Tolić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 176.04
Ukupno oborenih pinova: 15844
Najveći game: 236
Najmanji game: 127
Pozicija na rang listi BSS: 33
Odigrano gejmova: 90

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.3 167 BC Colosseum - Zemun
1.4 192 BC Colosseum - Zemun
1.5 132 BC Colosseum - Zemun
1.6 177 BC Colosseum - Zemun
3.1 194 BC Bowling Stones - Sombor
3.2 162 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 180 BC Bowling Stones - Sombor
3.4 159 BC Bowling Stones - Sombor
3.5 171 BC Bowling Stones - Sombor
3.6 193 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 179 BC Colosseum - Zemun
4.2 180 BC Colosseum - Zemun
4.3 187 BC Colosseum - Zemun
4.4 185 BC Colosseum - Zemun
4.5 183 BC Colosseum - Zemun
4.6 149 BC Colosseum - Zemun
5.3 146 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 169 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 166 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 201 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 195 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 177 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 159 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 174 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 191 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 180 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 182 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 174 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 169 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 158 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 138 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 196 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 177 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 190 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 158 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 150 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 192 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 163 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 175 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 157 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 148 BC Colosseum - Zemun
14.2 157 BC Colosseum - Zemun
14.3 204 BC Colosseum - Zemun
14.4 147 BC Colosseum - Zemun
14.5 181 BC Colosseum - Zemun
14.6 179 BC Colosseum - Zemun
15.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 192 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 194 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 189 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 190 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 180 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 171 BC Žabac - Pinki
16.2 191 BC Žabac - Pinki
16.3 214 BC Žabac - Pinki
16.4 145 BC Žabac - Pinki
17.4 127 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 221 BC Žabac - Vidikovac
18.2 236 BC Žabac - Vidikovac
18.3 178 BC Žabac - Vidikovac
18.4 213 BC Žabac - Vidikovac
19.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 202 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 167 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 183 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 158 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 214 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 162 BC Colosseum - Zemun
20.2 191 BC Colosseum - Zemun
20.3 180 BC Colosseum - Zemun
20.4 176 BC Colosseum - Zemun
20.5 158 BC Colosseum - Zemun
22.1 190 BC Colosseum - Zemun
22.2 189 BC Colosseum - Zemun
22.3 154 BC Colosseum - Zemun
22.6 173 BC Colosseum - Zemun