10:21   20.02.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Predrag Mandić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 177.71
Ukupno oborenih pinova: 17060
Najveći game: 223
Najmanji game: 115
Pozicija na rang listi BSS: 27
Odigrano gejmova: 96

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 183 BC Colosseum - Zemun
1.2 181 BC Colosseum - Zemun
1.3 192 BC Colosseum - Zemun
1.4 202 BC Colosseum - Zemun
1.5 168 BC Colosseum - Zemun
4.1 212 BC Colosseum - Zemun
4.2 160 BC Colosseum - Zemun
4.3 192 BC Colosseum - Zemun
4.4 186 BC Colosseum - Zemun
5.1 220 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 195 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 149 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 147 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 173 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 169 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 180 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 204 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 198 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 201 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 188 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 181 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 127 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 168 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 177 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 199 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 216 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 166 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 181 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 183 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 179 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 202 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 152 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 158 BC Colosseum - Zemun
14.2 172 BC Colosseum - Zemun
14.3 190 BC Colosseum - Zemun
14.4 163 BC Colosseum - Zemun
14.5 144 BC Colosseum - Zemun
15.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 188 BC Žabac - Pinki
16.2 200 BC Žabac - Pinki
16.3 172 BC Žabac - Pinki
16.4 190 BC Žabac - Pinki
16.5 191 BC Žabac - Pinki
16.6 182 BC Žabac - Pinki
17.1 204 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 177 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 220 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 212 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 155 BC Žabac - Vidikovac
18.2 198 BC Žabac - Vidikovac
18.3 204 BC Žabac - Vidikovac
18.4 156 BC Žabac - Vidikovac
19.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 196 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 167 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 151 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 185 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 155 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 148 BC Colosseum - Zemun
20.2 223 BC Colosseum - Zemun
20.3 180 BC Colosseum - Zemun
20.4 211 BC Colosseum - Zemun
20.5 151 BC Colosseum - Zemun
20.6 134 BC Colosseum - Zemun
21.1 115 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 171 BC Bowling Stones - Sombor
21.4 171 BC Bowling Stones - Sombor
21.5 197 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 180 BC Colosseum - Zemun
22.2 180 BC Colosseum - Zemun
22.3 166 BC Colosseum - Zemun
22.4 181 BC Colosseum - Zemun
22.5 142 BC Colosseum - Zemun