18:14   19.08.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Marko Cimeša
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 184.40
Ukupno oborenih pinova: 19546
Najveći game: 225
Najmanji game: 126
Pozicija na rang listi BSS: 8
Odigrano gejmova: 106

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.4 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.5 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.6 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 204 BC Colosseum - Zemun
2.2 180 BC Colosseum - Zemun
2.3 169 BC Colosseum - Zemun
2.4 163 BC Colosseum - Zemun
2.5 183 BC Colosseum - Zemun
2.6 221 BC Colosseum - Zemun
3.1 205 BC Colosseum - Zemun
3.2 187 BC Colosseum - Zemun
3.3 194 BC Colosseum - Zemun
3.4 200 BC Colosseum - Zemun
3.5 212 BC Colosseum - Zemun
3.6 181 BC Colosseum - Zemun
4.1 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 215 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 219 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 153 BC Colosseum - Zemun
7.2 209 BC Colosseum - Zemun
7.3 200 BC Colosseum - Zemun
7.4 190 BC Colosseum - Zemun
7.5 193 BC Colosseum - Zemun
7.6 161 BC Colosseum - Zemun
8.1 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 139 BC Žabac - Vidikovac
9.2 192 BC Žabac - Vidikovac
9.5 194 BC Žabac - Vidikovac
9.6 184 BC Žabac - Vidikovac
10.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 142 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 221 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 162 BC Žabac - Pinki
12.2 198 BC Žabac - Pinki
12.3 174 BC Žabac - Pinki
12.4 191 BC Žabac - Pinki
12.5 215 BC Žabac - Pinki
12.6 191 BC Žabac - Pinki
14.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 172 BC Colosseum - Zemun
15.2 172 BC Colosseum - Zemun
15.3 156 BC Colosseum - Zemun
15.4 193 BC Colosseum - Zemun
15.5 225 BC Colosseum - Zemun
15.6 155 BC Colosseum - Zemun
17.1 178 BC Colosseum - Zemun
17.2 183 BC Colosseum - Zemun
17.3 201 BC Colosseum - Zemun
17.4 185 BC Colosseum - Zemun
17.5 201 BC Colosseum - Zemun
17.6 193 BC Colosseum - Zemun
18.1 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 149 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 202 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 200 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 192 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 182 BC Bowling Stones - Sombor
21.1 195 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 207 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 164 BC Bowling Stones - Sombor
21.4 203 BC Bowling Stones - Sombor
21.5 172 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 179 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.3 126 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.4 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.5 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.6 202 BC Fun - Bačko Dušanovo