01:08   21.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Predrag Drajer
Reg. broj: 0
Tim: TIMSOFT
Pol: muško
Prosečan game: 183.22
Ukupno oborenih pinova: 14108
Najveći game: 235
Najmanji game: 121
Pozicija na rang listi BSS: 11
Odigrano gejmova: 77

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 171 BC Colosseum - Zemun
1.2 216 BC Colosseum - Zemun
1.3 163 BC Colosseum - Zemun
1.4 186 BC Colosseum - Zemun
1.5 187 BC Colosseum - Zemun
1.6 149 BC Colosseum - Zemun
3.1 180 BC Colosseum - Zemun
3.2 174 BC Colosseum - Zemun
3.3 218 BC Colosseum - Zemun
3.4 181 BC Colosseum - Zemun
3.5 152 BC Colosseum - Zemun
5.1 235 BC Colosseum - Zemun
5.2 204 BC Colosseum - Zemun
5.3 230 BC Colosseum - Zemun
5.4 177 BC Colosseum - Zemun
5.5 147 BC Colosseum - Zemun
6.1 161 BC Colosseum - Zemun
6.2 215 BC Colosseum - Zemun
6.3 229 BC Colosseum - Zemun
6.4 180 BC Colosseum - Zemun
6.5 180 BC Colosseum - Zemun
6.6 173 BC Colosseum - Zemun
8.1 171 BC Colosseum - Zemun
8.2 233 BC Colosseum - Zemun
8.3 225 BC Colosseum - Zemun
8.4 203 BC Colosseum - Zemun
8.5 184 BC Colosseum - Zemun
8.6 233 BC Colosseum - Zemun
9.1 214 BC Colosseum - Zemun
9.2 219 BC Colosseum - Zemun
9.3 181 BC Colosseum - Zemun
9.4 198 BC Colosseum - Zemun
9.5 191 BC Colosseum - Zemun
9.6 206 BC Colosseum - Zemun
10.1 137 BC Colosseum - Zemun
10.2 158 BC Colosseum - Zemun
11.1 153 BC Žabac - Vidikovac
11.2 130 BC Žabac - Vidikovac
11.6 149 BC Žabac - Vidikovac
12.4 121 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 147 BC Colosseum - Zemun
13.2 187 BC Colosseum - Zemun
13.3 200 BC Colosseum - Zemun
13.4 180 BC Colosseum - Zemun
13.5 169 BC Colosseum - Zemun
13.6 196 BC Colosseum - Zemun
15.1 145 BC Colosseum - Zemun
15.2 204 BC Colosseum - Zemun
15.3 146 BC Colosseum - Zemun
15.4 211 BC Colosseum - Zemun
15.5 225 BC Colosseum - Zemun
15.6 179 BC Colosseum - Zemun
16.1 149 BC Colosseum - Zemun
16.2 134 BC Colosseum - Zemun
16.6 204 BC Colosseum - Zemun
17.3 181 BC Colosseum - Zemun
17.4 179 BC Colosseum - Zemun
17.5 193 BC Colosseum - Zemun
17.6 193 BC Colosseum - Zemun
19.1 177 BC Colosseum - Zemun
19.2 214 BC Colosseum - Zemun
19.3 211 BC Colosseum - Zemun
19.4 192 BC Colosseum - Zemun
19.5 191 BC Colosseum - Zemun
19.6 169 BC Colosseum - Zemun
20.1 172 BC Žabac - Pinki
20.2 202 BC Žabac - Pinki
20.3 163 BC Žabac - Pinki
20.4 182 BC Žabac - Pinki
20.5 204 BC Žabac - Pinki
20.6 140 BC Žabac - Pinki
22.1 188 BC Colosseum - Zemun
22.2 159 BC Colosseum - Zemun
22.3 159 BC Colosseum - Zemun
22.4 182 BC Colosseum - Zemun
22.5 185 BC Colosseum - Zemun
22.6 182 BC Colosseum - Zemun