01:23   21.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Zoltan Dudaš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 180.40
Ukupno oborenih pinova: 19303
Najveći game: 223
Najmanji game: 137
Pozicija na rang listi BSS: 20
Odigrano gejmova: 107

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 198 BC Žabac - Vidikovac
1.2 179 BC Žabac - Vidikovac
1.3 201 BC Žabac - Vidikovac
1.5 181 BC Žabac - Vidikovac
1.6 211 BC Žabac - Vidikovac
2.1 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 160 BC Colosseum - Zemun
6.2 206 BC Colosseum - Zemun
6.3 191 BC Colosseum - Zemun
6.4 164 BC Colosseum - Zemun
6.5 163 BC Colosseum - Zemun
6.6 145 BC Colosseum - Zemun
7.1 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 158 BC Colosseum - Zemun
9.2 200 BC Colosseum - Zemun
9.3 172 BC Colosseum - Zemun
9.4 178 BC Colosseum - Zemun
9.5 145 BC Colosseum - Zemun
9.6 211 BC Colosseum - Zemun
10.1 188 BC Žabac - Pinki
10.2 139 BC Žabac - Pinki
10.3 204 BC Žabac - Pinki
10.4 196 BC Žabac - Pinki
10.5 170 BC Žabac - Pinki
10.6 162 BC Žabac - Pinki
11.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 205 BC Colosseum - Zemun
16.2 202 BC Colosseum - Zemun
16.3 192 BC Colosseum - Zemun
16.4 164 BC Colosseum - Zemun
16.5 192 BC Colosseum - Zemun
16.6 189 BC Colosseum - Zemun
17.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 214 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 204 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 178 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 182 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 143 BC Bowling Stones - Sombor
19.1 188 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 137 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 171 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 155 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.2 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.5 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.6 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.1 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.2 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.3 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.5 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.6 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.2 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.3 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.5 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.6 155 BC Fun - Bačko Dušanovo