18:32   19.08.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Norbert Gebleš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 179.67
Ukupno oborenih pinova: 19584
Najveći game: 248
Najmanji game: 116
Pozicija na rang listi BSS: 22
Odigrano gejmova: 109

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 201 BC Žabac - Vidikovac
1.2 190 BC Žabac - Vidikovac
1.3 193 BC Žabac - Vidikovac
1.4 159 BC Žabac - Vidikovac
1.5 188 BC Žabac - Vidikovac
1.6 181 BC Žabac - Vidikovac
2.1 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 124 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 168 BC Colosseum - Zemun
4.2 200 BC Colosseum - Zemun
4.3 198 BC Colosseum - Zemun
4.4 195 BC Colosseum - Zemun
4.5 201 BC Colosseum - Zemun
4.6 208 BC Colosseum - Zemun
5.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 198 BC Colosseum - Zemun
6.2 180 BC Colosseum - Zemun
6.3 199 BC Colosseum - Zemun
6.4 200 BC Colosseum - Zemun
6.5 172 BC Colosseum - Zemun
6.6 148 BC Colosseum - Zemun
7.1 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 141 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 134 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 221 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 224 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 155 BC Colosseum - Zemun
9.2 248 BC Colosseum - Zemun
9.3 217 BC Colosseum - Zemun
9.4 192 BC Colosseum - Zemun
9.5 177 BC Colosseum - Zemun
9.6 223 BC Colosseum - Zemun
10.1 192 BC Žabac - Pinki
10.2 177 BC Žabac - Pinki
10.3 202 BC Žabac - Pinki
10.4 197 BC Žabac - Pinki
10.5 224 BC Žabac - Pinki
10.6 188 BC Žabac - Pinki
11.1 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 208 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 165 BC Colosseum - Zemun
13.2 166 BC Colosseum - Zemun
13.3 171 BC Colosseum - Zemun
13.4 225 BC Colosseum - Zemun
13.5 209 BC Colosseum - Zemun
13.6 184 BC Colosseum - Zemun
15.1 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 182 BC Colosseum - Zemun
16.2 178 BC Colosseum - Zemun
16.3 233 BC Colosseum - Zemun
16.4 171 BC Colosseum - Zemun
16.5 173 BC Colosseum - Zemun
16.6 218 BC Colosseum - Zemun
17.1 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 235 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.5 140 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 145 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.2 122 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.3 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.5 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.6 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.1 227 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.2 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.5 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.6 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.1 116 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.2 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.3 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.4 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.5 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.6 158 BC Fun - Bačko Dušanovo