04:07   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Dušan Đurić
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol: muško
Prosečan game: 176.64
Ukupno oborenih pinova: 10422
Najveći game: 227
Najmanji game: 125
Pozicija na rang listi BSS: 26
Odigrano gejmova: 59

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 171 BC Colosseum - Zemun
1.2 213 BC Colosseum - Zemun
1.3 168 BC Colosseum - Zemun
1.4 165 BC Colosseum - Zemun
1.5 172 BC Colosseum - Zemun
1.6 183 BC Colosseum - Zemun
2.1 148 BC Colosseum - Zemun
2.2 172 BC Colosseum - Zemun
2.3 221 BC Colosseum - Zemun
2.4 186 BC Colosseum - Zemun
2.5 180 BC Colosseum - Zemun
2.6 196 BC Colosseum - Zemun
3.1 201 BC Colosseum - Zemun
3.2 182 BC Colosseum - Zemun
3.3 189 BC Colosseum - Zemun
3.4 148 BC Colosseum - Zemun
4.1 182 BC Colosseum - Zemun
4.2 181 BC Colosseum - Zemun
4.3 214 BC Colosseum - Zemun
4.4 227 BC Colosseum - Zemun
4.5 179 BC Colosseum - Zemun
4.6 186 BC Colosseum - Zemun
5.1 181 BC Žabac - Merkator
5.2 173 BC Žabac - Merkator
5.3 160 BC Žabac - Merkator
5.4 185 BC Žabac - Merkator
5.5 150 BC Žabac - Merkator
6.1 223 BC Colosseum - Zemun
6.2 212 BC Colosseum - Zemun
6.3 202 BC Colosseum - Zemun
6.4 179 BC Colosseum - Zemun
7.1 162 BC Colosseum - Zemun
7.2 162 BC Colosseum - Zemun
7.3 125 BC Colosseum - Zemun
8.1 151 BC Žabac - Pinki
8.2 157 BC Žabac - Pinki
8.3 193 BC Žabac - Pinki
8.4 178 BC Žabac - Pinki
8.5 187 BC Žabac - Pinki
8.6 128 BC Žabac - Pinki
9.1 186 BC Colosseum - Zemun
9.2 169 BC Colosseum - Zemun
9.3 152 BC Colosseum - Zemun
9.4 192 BC Colosseum - Zemun
11.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 150 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 151 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 157 BC Colosseum - Zemun
17.2 179 BC Colosseum - Zemun
17.3 159 BC Colosseum - Zemun
17.4 197 BC Colosseum - Zemun
17.5 175 BC Colosseum - Zemun
17.6 175 BC Colosseum - Zemun