03:38   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Nenad Trikić
Reg. broj: 0
Tim: TIMSOFT
Pol: muško
Prosečan game: 179.94
Ukupno oborenih pinova: 18174
Najveći game: 258
Najmanji game: 132
Pozicija na rang listi BSS: 15
Odigrano gejmova: 101

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 174 BC Colosseum - Zemun
1.2 169 BC Colosseum - Zemun
1.3 200 BC Colosseum - Zemun
1.4 203 BC Colosseum - Zemun
1.5 170 BC Colosseum - Zemun
1.6 206 BC Colosseum - Zemun
2.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 139 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 180 BC Colosseum - Zemun
3.2 198 BC Colosseum - Zemun
3.3 177 BC Colosseum - Zemun
3.4 188 BC Colosseum - Zemun
3.5 174 BC Colosseum - Zemun
3.6 148 BC Colosseum - Zemun
4.1 200 BC Žabac - Pinki
4.2 151 BC Žabac - Pinki
4.3 202 BC Žabac - Pinki
4.4 213 BC Žabac - Pinki
4.5 214 BC Žabac - Pinki
4.6 171 BC Žabac - Pinki
5.1 190 BC Colosseum - Zemun
5.2 200 BC Colosseum - Zemun
5.3 201 BC Colosseum - Zemun
5.4 230 BC Colosseum - Zemun
5.5 193 BC Colosseum - Zemun
5.6 147 BC Colosseum - Zemun
6.1 154 BC Colosseum - Zemun
6.2 161 BC Colosseum - Zemun
6.3 153 BC Colosseum - Zemun
6.4 182 BC Colosseum - Zemun
6.5 162 BC Colosseum - Zemun
6.6 147 BC Colosseum - Zemun
7.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 179 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 184 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 176 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 160 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 236 BC Colosseum - Zemun
8.2 190 BC Colosseum - Zemun
8.3 153 BC Colosseum - Zemun
8.4 199 BC Colosseum - Zemun
8.5 158 BC Colosseum - Zemun
8.6 193 BC Colosseum - Zemun
9.1 180 BC Colosseum - Zemun
9.2 152 BC Colosseum - Zemun
9.3 172 BC Colosseum - Zemun
9.4 258 BC Colosseum - Zemun
9.5 140 BC Colosseum - Zemun
9.6 208 BC Colosseum - Zemun
10.1 164 BC Žabac - Merkator
10.2 172 BC Žabac - Merkator
10.3 193 BC Žabac - Merkator
10.4 142 BC Žabac - Merkator
10.5 176 BC Žabac - Merkator
10.6 193 BC Žabac - Merkator
11.1 156 BC Colosseum - Zemun
11.2 178 BC Colosseum - Zemun
11.3 193 BC Colosseum - Zemun
11.4 156 BC Colosseum - Zemun
11.5 188 BC Colosseum - Zemun
11.6 165 BC Colosseum - Zemun
12.1 212 BC Colosseum - Zemun
12.2 222 BC Colosseum - Zemun
12.3 201 BC Colosseum - Zemun
12.4 165 BC Colosseum - Zemun
12.5 193 BC Colosseum - Zemun
12.6 215 BC Colosseum - Zemun
13.1 172 BC Colosseum - Zemun
13.2 160 BC Colosseum - Zemun
13.3 132 BC Colosseum - Zemun
13.5 212 BC Colosseum - Zemun
13.6 167 BC Colosseum - Zemun
15.1 194 BC Colosseum - Zemun
15.2 179 BC Colosseum - Zemun
15.3 195 BC Colosseum - Zemun
15.4 174 BC Colosseum - Zemun
15.5 215 BC Colosseum - Zemun
15.6 169 BC Colosseum - Zemun
16.1 153 BC Colosseum - Zemun
16.2 166 BC Colosseum - Zemun
16.3 210 BC Colosseum - Zemun
16.4 170 BC Colosseum - Zemun
16.5 169 BC Colosseum - Zemun
16.6 212 BC Colosseum - Zemun
17.1 192 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 171 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 148 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 168 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 170 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 158 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 186 BC Colosseum - Zemun
18.2 163 BC Colosseum - Zemun
18.3 183 BC Colosseum - Zemun
18.4 159 BC Colosseum - Zemun
18.5 193 BC Colosseum - Zemun
18.6 197 BC Colosseum - Zemun